пʼятниця, 25 січня 2013 р.

Вільне падіння

Кінематика руху точкових тіл під впливом Землі 
(g = const).
Досліджуючи вільне падіння тіл Галілео Галілей (1564-1642) встановив:
  • для всіх тіл, що вільно падають, прискорення однакове і дорівнює 9,81 м/с2 ;
  • прискорення вільного падіння напрямлено вертикально вниз, задаючи вертикаль;
  • прискорення вільного падіння не залежить від напрямку руху, швидкості тіла, маси тіла його форми та розмірів;
  • прискорення вільного падіння залежить від географічної широти, висоти та неоднорідностей земної кулі.
Приклад 1.
Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю.  


Приклад 2.
Рух тіла, кинутого вертикально вгору з початковою швидкістю з висоти h.
Метод оборотності:
оскільки розглядувані вище рухи є симетричними, то для спрощення розв'язку , інколи зручно розглядати рух у протилежному напрямі.


Приклад 3.
Рух тіла, кинутого горизонтально з початковою швидкістю з висоти h.

Принцип незалежності рухів:
  • Рух тіла, кинутого горизонтально можна розглядати як сукупність двох незалежних рухів: по осі Ох та по осі Оу.
  • В горизонтальному напрямку тіло рухається рівномірно.
  • У вертикальному напрямку тіло рухається рівноприскорено.

Приклад 4.
Рух тіла кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...