понеділок, 29 вересня 2014 р.

Громовиця

Громовиця


Громовиця - іскровий розряд
Мало що в цьому світі може викликати в людини одночасно відчуття страху і захоплення, панічної боязні та величі. Все це про блискавку – гігантську електричну іскру, котра може сягати декількох кілометрів довжини, струми в якій доходять до 100 000 А, а напруги між хмарою та землею перед її виникненням дорівнюють 1 000 000  кВ. Тривалість розряду мала, тому і загальний заряд, котрий переносить блискавка, як правило, невеликий (0,1-10 Кл). 
 

неділя, 28 вересня 2014 р.

Коронний розряд

Вогні святого Ельма
    Готуємось до заліку
    
Електричний струм, котрий проходить в газах, назвають газовим розрядом. 
При кімнатних температурах молекули газу (наприклад, повітря) лишаються нейтральними, носіїв струму немає, а отже газ є діелектриком. Для того, щоб перевести газ в розряд провідників необхідно його іонізувати, тобто перетворити частину його молекул на іони та електрони. Цього досягають шляхом 
  • нагрівання, 
  • опроміненням потоком заряджених частинок, 
  • опроміненням ультрафіолетом або 
  • Х- променями.
Газовий розряд поділяють на самостійний та несамостійний, розрізняючи при цьому наступні типи самостійного газового розряду: 

  1. тліючий газовий розряд;
  2. іскровий газовий розряд;
  3. коронний газовий розряд;
  4. дуговий газовий розряд.   

вівторок, 23 вересня 2014 р.

Потужність

Максимальна потужність у зовнішньому коліЕлементи схем на рис.1 називають: джерело живлення.

рис.1Обов"язковою умовою реального джерела є наявність у нього внутрішнього опору, причиною якого є будова, структура даного електричного елементу. Ідеальним вважають джерело з внутрішнім опором r = 0.  

Розв"яжемо наступну задачу:
При якому значенні R потужність у зовнішньому колі буде максимальною (рис.1 )?
рис.2

неділя, 21 вересня 2014 р.

Електрика. Залік Теми, котрі необхідно опрацювати до заліку
1.Електричне поле та його характеристики.

2.Закон Кулона. Властивості кулонівських сил.

3. Електричний струм ( носії, умови існування, характеристики струму, джерела струму, напрям струму,   дії струму…).

4. Електричний струм в металах.

5. Вимірювання струму та напруги. Шунтування. Додатковий опір.

6. Закон Ома (4 формулювання).

7. Опір.

8. Закони зєднання провідників.

9. Робота та потужність електричного струму.

10. Розрахунок опору електричних кіл. Симетрія.

11. Місток Уінстона.

12. Правила Кірхгофа.

13. «Чорний ящик». Перетворення «зірочка» - в «трикутник».

четвер, 18 вересня 2014 р.

Закон Ома

 Чотири формулювання закону Ома

Одним із найвідоміших законів фізики є, безперечно, закон Ома. Цей закон часто зустрічається як в народних прислів"ях так і в численних кросвордах. Напевне, у 1826 р. Г.Ом експериментально встановивши співвідношення між струмом та напругою навіть і не здогадувався про цю славу. Проте не всі пам"ятають про чотири різних формулювання цього закону для електричних кіл із постійним струмом.

 1. Закон Ома для однорідної ділянки кола.
Сила  струму І в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі, яку прикладено до ділянки і обернено пропорційна характеристиці ділянки, яку називають електричним опором провідника ( рис. 1 ).


субота, 13 вересня 2014 р.

Балістичний гальванометр

Балістичний гальванометр

Демонстраційний гальванометр

     Дія багатьох електровимірювальних приладів, котрі ми використовуємо на уроках фізики, здебільшого має магнітоелектричний тип. Вона ґрунтується на тому, що рамка, через яку проходить електричний струм,  обертається у полі зовнішнього постійного магніту. Позначка ( рис. 1 ) на шкалі приладу свідчить, що це прилад магнітоелектричної дії.

рис.1
             Основним магнітоелектричним приладом є гальванометрвисокочутливий прилад, котрий використовується для вимірювання слабких струмів та інших електричних величин. Стрілковий гальванометр складається з котушки ( рамки )  із тонкого дроту, котра може обертатись між полюсами постійного магніту. При пропусканні струму котушка намагається змінити свою орієнтацію в зовнішньому магнітному полі. По величині кута відхилення і роблять висновок щодо вимірювальної величини.

пʼятниця, 12 вересня 2014 р.

Вимірюємо ЕРС джерела

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.

Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.
І(г)=0

Застосовуємо правила Кірхгофа

ЗАДАЧА.
Визначити опір кола (мал. 1). Опори окремих віток вказані на малюнку.
Розв'язок.


вівторок, 9 вересня 2014 р.

Д.З.

Домашня робота (електрика)
на суботу!!!!!
Один варіант (перший) оформити на листочках і здати в суботу, інший - виконати в робочому зошиті.


неділя, 7 вересня 2014 р.

с.р. (результати)

Самостійна робота "ПО ДКР"
попередні результати  • Лише чотири людини справилися із поставленим завданням, тобто працювали влітку.
  • Наталя - єдина із класу - показала максимальний результат.
 lehrer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...