неділя, 30 жовтня 2016 р.

Магнітне поле у речовині. Магнітний потік

Магнітне поле в речовині
Повторення

Мал. 1
Парамагнетик (1) і діамагнетик (2) в неоднорідному магнітному полі

У всіх тілах, що знаходяться в магнітному полі, виникає результуючий магнітний момент. Це явище називають намагнічуванням, а відповідне тіло – магнетиком.
Магнітне поле в магнетику складається з двох частин: поля макрострумів, що течуть по провідниках, з індукцією
В0 = μ0Н  
і власного поля В´, створеного мікрострумами середовища. Індукція результуючого магнітного поля в магнетику
В = В0 + В´.

субота, 29 жовтня 2016 р.

Закон Ампера, сила Лоренца

Магнітне поле
Повторення

Закон Ампера


Нехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:
або, в скалярній формі,
де α – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля. Силу, що діє на провідник зі струмом скінченної довжини, знаходять інтегруванням по всій довжині провідника: 
Зокрема, для прямолінійного провідника в однорідному магнітному полі:

пʼятниця, 28 жовтня 2016 р.

Магнітне поле

Магнітне поле
Повторення

Магнітне поле постійного магніту та котушки зі струмом
Більше як 2000 років тому була відкрита властивість магнітної стрілки орієнтуватись вздовж земного меридіана. Кінець стрілки, повернутий на північ, дістав назву північного магнітного полюса, а протилежний – південного. Було також відкрито взаємодію полюсів – притягання різнойменних та відштовхування однойменних.
У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом, а Ампер – взаємодію паралельних струмів і висунув гіпотезу про те, що магнітні поля створюються струмами, тобто рухомими електричними зарядами.
В магнетизмі всі струми поділяються на макроструми, що зумовлені напрямленим рухом вільних носіїв (електронів, дірок, іонів), і мікроструми, що зумовлені рухом електронів в атомах і молекулах; саме мікроструми створюють магнітні поля постійних магнітів. Отже, магнітне поле – особливий вид матерії, що створюється рухомими електричними зарядами (струмами) і діє на рухомі заряди, провідники зі струмом та постійні магніти.

середа, 26 жовтня 2016 р.

ДКР №5

Домашня Контрольна Робота №5
на середу 2.11.2016 р.

 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


9.1.1; 9.1.2; 9.1.5 ; 9.1.6; 9.1.7 а); 9.1.7 б)
9.1.8; 9.1.9; 9.1.10;  9.2.3; 9.2.4; 9.2.6.

 
Бажаю успіху!

пʼятниця, 21 жовтня 2016 р.

субота, 15 жовтня 2016 р.

ДКР "ОСІНЬ"

Домашня Контрольна Робота "ОСІНЬ-1"
на вівторок 25.10.2016 р.
  Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
 
8.3.16; 8.3.34; 8.3.35; 8.3.36; 8.3.39; 8.3.40; 
 8.3.41; 8.3.44; 8.3.45; 8.3.46; 8.3.47; 8.3.48.
 
Бажаю успіху!
 
 
 
Домашня Контрольна Робота "ОСІНЬ-2" 
на вівторок 25.10.2016 р.
  Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
 
8.4.1 в); 8.4.2; 8.4.6; 8.4.7; 8.4.8; 8.4.9; 
 8.4.12; 8.4.15; 8.4.18 а); 8.4.19; 8.4.20; 8.4.21.
 
Бажаю успіху!

понеділок, 3 жовтня 2016 р.

Конспекти №11, 12

Вчимо фізику краще

Електричний струм в напівпровідниках.
 Конспект №11


  • Переписати даний конспект в зошит до четверга. 
  • Ознайомитись з даним матеріалом з підручника "Фізика-11". 

неділя, 2 жовтня 2016 р.

ДКР №4

Домашня Контрольна Робота №4
на суботу 8.10.2016 р.

 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!6.6.21; 6.6.22; 6.6.23; 6.6.24; 8.3.24; 8.3.29;
8.3.30; 8.3.31; 8.3.32; 8.3.33; 8.3.37; 8.4.1 а), б).


 
Бажаю успіху!

субота, 1 жовтня 2016 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах

Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді

  • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
  • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.

  • До електролітів відносяться водні розчини кислот, солей і лугів а також розплави деяких твердих речовин.

  • Проходження струму крізь електроліт супроводжується виділенням речовини на електродах. Це явище називають електролізом.

  • Електричний струм в електролітах представляє собою переміщення іонів обох знаків в протилежних напрямах. Додатні іони рухаються до від’ємного електрода (катода), від’ємні іони – до додатного електрода (анода). Іони обох знаків зявляються  в водних розчинах солей, кислот і лугів в результаті розчеплення частини нейтральних молекул. Це явище називають електролітичною дисоціацією. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...