четвер, 31 березня 2016 р.

ДКР "ВЕСНА"

Домашня Контрольна Робота №6/2
на 11.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

5.6.5; 5.6.7; 5.6.11; 5.6.12; 5.6.14; 5.6.16; 
5.6.21; 5.6.24; 5.6.25; 5.6.27.
 

Бажаю успіху!
 
 
Домашня Контрольна Робота №7/2
на 11.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

5.9.2; 5.9.3; 5.9.4; 5.9.5; 5.9.8; 5.9.10 б); 
5.9.11; 5.9.12; 5.9.13; 5.9.17.
 


Бажаю успіху!

вівторок, 29 березня 2016 р.

Насичена пара


Поняття насиченої пари 


Водяна пара
   В рідині молекули знаходяться в неперервному хаотичному тепловому (броунівському) русі. Якщо молекула випадково з'являється біля поверхні рідини і матиме швидкість, достатню для подолання притягання з боку інших молекул, вона зможе вийти в простір над рідиною.  Молекули, котрі задовольняють даним умовам, існують у вибраному об’ємі завжди, що доводиться роподілом Максвелла по швидкостях.


Швидкість випаровування (кількість молекул, що вилітає з 1 м2 вільної поверхні рідини за 1 с визначається:

1) видом рідини;

2) температурою;

3) тиском пари над рідиною.
Сукупність молекул, що знаходяться в просторі над рідиною, називають парою, а процес переходу рідини в стан пари - пароутворенням.
Пароутворення з вільної поверхні рідини називають випаровуванням.
Молекули пари, рухаючись хаотично, можуть набути швидкості, напрямленої, наприклад, в бік рідини, і до неї повернутись. Процес переходу молекул пари в рідину називають конденсацією.

неділя, 27 березня 2016 р.

ДЗ – 7

Молекулярна фізика. Домашнє завдання №7

38 якісних задач розв'язати та оформити в тоненькому зошиті на п'ятницю 1.04.2016 р.субота, 26 березня 2016 р.

Холодильна машина

Поняття про принцип дії 
холодильної машини


Якщо машину, яка працює за циклом Карно, змусити за допомогою іншої машини або мотора виконувати обернений цикл у напрямі 1-4-3-2-1, то в такому разі зовнішні сили виконуватимуть роботу над системою, у результаті чого система перетворюватиме частину цієї  роботи в теплоту.

пʼятниця, 25 березня 2016 р.

Теплові двигуни

Поняття про роботу двигунів внутрішнього згорання


Двигун внутрішнього згорання та його 4 такти


Домашнє завдання:
1. Опрацювати та вивчити параграф 77 з підручника "ФІЗИКА 10 клас"
2. Ознайомитись з матеріалом з інтернету.

середа, 23 березня 2016 р.

Друге начало термодинаміки

Друге начало термодинаміки  та теплова смерть Всесвіт

Відомий англійський письменник Чарльз Сноу вважав, що критерієм інтелігентності сучасної людини з гуманітарною освітою служить ступінь обізнаності з другим законом термодинаміки.


Другий закон термодинаміки, як і перший, є узагальненням  багатовікового досвіду людей. Існує близько тринадцяти (!!!) рівноцінних формулювань даного закону.
1. Неможливим є коловий процес, єдиним наслідком якого було б перетворення кількості теплоти, одержаної від нагрівника, в еквівалентну їй  роботу (Томсон-Кельвін).
2. Неможливим є коловий процес, єдиним результатом якого було б передавання енергії у формі теплоти від холодного тіла до гарячого (Клаузіус).

3. Вічний двигун другого роду неможливий (Освальд).

4. Теорема Карно:

Термічний ККД оборотнього циклу Карно не залежить від властивостей робочого тіла і виражається формулою

ηк = (Tн – Тх)/Тн

Термічний ККД необоротного циклу Карно завжди менший термічного ККД оборотнього циклу Карно, який здійснюється між тими ж температурами Tн  та Тх:

ηк необор < ηк  обор

Термічний ККД довільного оборотнього циклу не перевищує термічного ККД оборотнього циклу Карно:

ηобор ≤ ηк  обор = (Tн – Тх)/Тн

5. У замкненій (ізольованій) системі ентропія зростає або є сталою:

ΔS ≥ 0,


 TdS ≥ dU + pdV


вівторок, 22 березня 2016 р.

Цикл Карно

Тепловий двигун. Ідеальна теплова машина 

Блок-схема теплового двигуна
Тепловий двигунце пристрій, який перетворює внутрішню енергію палива в механічну. 
Енергія, яка виділяється під час згорання палива, через теплообмін передається газу. Газ, розширяючись, виконує роботу проти зовнішніх сил і приводить у рух механізм.

Для того щоб двигун працював циклічно, газ стискається, віддаючи теплоту холодильнику (навколишньому середовищу). Робоче тіло двигуна дістає кількість теплоти ΔQн   від нагрівника, виконує роботу А над зовнішніми тілами і передає кількість теплоти ΔQх   холодильнику. Оскільки система після закінчення циклу повертається до початкового стану, зміна внутрішньої енергії дорівнює нулю (ΔU = 0) і за першим законом термодинаміки 
ΔА = ΔQн–ΔQх, 
де ΔА - механічна робота, яку виконує газ, ΔQн  - кількість теплоти, одержаної від нагрівника,  ΔQх -  кількість теплоти, переданої холодильнику.

Величина η:

 η = (ΔQн–ΔQх)/ΔQн = ΔА/ΔQн

називається коефіцієнтом корисної дії (ККД) теплової машини.


Цикл Карно

Французький інженер С. Карно з’ясував умови роботи ідеальної теплової машини. З усіх теплових машин, які працюють з нагрівником, що має температуру Тн, і холодильником, що має температуру Тх , найбільший коефіцієнт корисної дії має теплова машина, що працює за циклом Карно, який складається з двох ізотерм і двох адіабат. 

понеділок, 21 березня 2016 р.

Швидкість звукової хвилі

Адіабатична звукова хвиля 

***
Припустимо, що внаслідок короткочасної дії  на кінець стержня (наприклад, удар молотка) в ньому виникає хвильовий імпульс, який поширюється по всьому стержню. Сила, яка подіяла на стержень, за час dt змістила частинки масою  
dm = Svdt,  
та надавши їй імпульс  
vdm = Sv2dt.

Значення сили, яка здійснила ці зміни знайдемо з другого закону Ньютона


F = v∙dm/dt = Sv2∙dρ


З іншого боку значення цієї ж сили знайдемо через зміну тиску dp:


F = Sdp


Прирівнюючи ліві сторони обох рівнянь та скорочуючи площу поперечного перерізу стержня отримуємо загальну формулу для визначення швидкості поширення звукової хвилі через  невеликі зміни густини та тиску:
 v = (dp/)1/2
Скористаємось цією формулою, та визначимо швидкість поширення акустичної хвилі у газах

неділя, 20 березня 2016 р.

ДКР №5/2

Домашня Контрольна Робота №5/2
на 28.03.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

5.6.1; 5.6.2; 5.6.6; 5.6.9; 5.6.10; 5.6.13; 
5.6.15; 5.11.4; 5.11.5; 5.11.9; 5.11.10; 5.11.11.

 

Бажаю успіху!

пʼятниця, 18 березня 2016 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики

Десята Всеукраїнська Олімпіада з астрономії та астрофізики

Зональні етапи  (результати) 2016 рік


Учні   10-"А"  класу  успішно справилися із завданнями зонального туру  олімпіади з астрономії та астрофізики, склавши серйозну конкуренцію студентам фізичного факультету (навіть 4-го курсу)!
 
Молодці! 
 
 
Результати 
регіонального туру Всеукраїнської студентськлї олімпіади з
 астрономії та астрофізики 
м. Львів


 

четвер, 17 березня 2016 р.

Підручник

Фізика 10 клас
доповнення до підручника з фізики для учнів 10-А класу
 
Додаток до підручника фізики 10 клас (академічний, профільний рівень), до якого увійшли розділи "Молекулярна фізика" і "Термодинаміка", підготовлені авторами Засєкіною Т.М., Засєкіним Д.О. і рекомендовані Міністерством освіти і науки України Завантажити

середа, 16 березня 2016 р.

Перше начало термодинаміки

Перше начало термодинаміки  в таблиці

Характеристики термодинамічних процесів в газах

***
 ***

Назва термодинамічного процесу

Ізохоричний  процес
Ізобаричний процес
Ізотермічний процес
Адіабатичний процес
Умова 
протікання процесу
  
V = const
  
P = const
     
T = const
   
ΔQ = 0
Зв'язок 
між
параметрами стану
   
p/T = const
   
V/T = const
     
pV = const
   pVγ = const

   pTγ/(1-γ) = const

   VT1/(1-γ) = const
Робота
в даному термодинамічному процесі
   
ΔA = 0ΔA = pΔV
A=p(V2 – V1)

ΔA = νRT∙ln(V2/V1)
 ΔA = -ΔU

 A = cv∙(T1 – T2)

 A = νRT1/(γ-1)∙
[1-(V1/V2)(γ-1)]
Кількість теплоти, отримана в ході процесу
   ΔQ = cvΔT

 ΔQ = cv(T2T1)
   ΔQ = cpΔT

 ΔQ = cp(T2T1)
     
 ΔQ = ΔA
      
ΔQ = 0
Зміна 
внутрішньої енергії
  
ΔU = ΔQ
   
ΔU= cvΔT
     
 ΔU= 0
   
 ΔU = - ΔA = =cvΔT

Теплоємність


 Cv = νR/(γ-1)

Cp= νγR/(γ-1)
    
CT = +/-

Cад = 0


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...