середа, 27 квітня 2016 р.

ДКР №10/2

Домашня Контрольна Робота №10/2
на 4.05.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
 
4.5.3; 4.5.4; 4.5.6 б); 4.5.7; 4.5.9; 4.6.3; 
4.6.7; 4.6.8; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.15; 4.6.16.
 

Бажаю успіху!

вівторок, 26 квітня 2016 р.

Фізика в живій природі

Поверхневий натяг та клопи-водомірки
   або ті, що бігають по воді   
  
Яка техніка, який стиль...
   
Страшний клюв зявився вмить, мов би нізвідки, вмить пробив тіло невинної жертви. Дві труби просунулись їй під тонку шкіру: по одній з них потік у напрямку жертви смертоносний яд, котрий вмить розчиняє всі її нутрощі, а по другій розкисла рідина всмоктується в ненаситне нутро хижака.

Ця, здавалось би, фантастична картина взята із реального життя. Такі сцени можна спостерігати сотні разів щоденно у реальному житті. Саме так полюють клопи-водомірки. Найцікавішим є факт не самого полювання (кожна жива істота повинна харчуватися), а де відбувається це дійство.

Хижі клопи-водомірки бігають по … поверхні водойми, звичайного озера або невеликої калюжі, а їжею для них є не лише необережні комахи, котрі невдало приземлились на поверхню водойми, але і жителі підводного світу, котрі невчасно підплили до поверхні розділу середовищ.

четвер, 21 квітня 2016 р.

Рідини

Рідини - агрегатний стан речовини

Повторюємо вивчене раніше1°. Спільне та відмінне між рідинами та тв. тілами і газами
 
   У твердому агрегатному стані речовини молекули (атоми) розміщуються, як відомо, впритул одна до одної. Через  значні  міжатомні (міжмолекулярні)  взаємодії атоми (молекули) в твердих тілах здійснюють лише коливальний рух відносно положень рівноваги (у кристалах відносно вузлів кристалічних ґраток). Тому потенціальна енергія взаємодії молекул значно більша від їх кінетичної енергії. 

Ближній порядок рідини (1-вода) та дальній порядок тв.тіла (2-лід)
У рідинах сили взаємодії між молекулами слабкіші, ніж у твердих тілах і значно сильніші, ніж у газах. Молекула рідини, коливаючись біля певного положення рівноваги, змінює з часом це положення, перескакуючи до інших молекул. Молекули рідини здійснюють коливальний, поступальний і обертальний рухи. У рідинах відстані між молекулами співмірні з їх ефективним діаметром, тому сили взаємодії молекул є значними. У цілому кінетична енергія молекул рідин приблизно дорівнює їх потенціальній енергії. Кожна  молекула в рідині, як і в твердому тілі, «затиснута» зі всіх боків сусідніми молекулами і здійснює теплові коливання навколо положення рівноваги. Однак, час від часу  молекула може перескочити в сусіднє вакантне місце. Такі переміщення  в  рідині відбуваються доволі часто; тому рідина зберігає свій об’єм, але не зберігає форми (легко набуває форми , яку має посудина).Це пояснює текучість рідини. Молекули рідини  можуть утворювати локальні (нестійкі) впорядковані групи, які складаються з декількох молекул. Це явище називають ближнім порядком .

неділя, 17 квітня 2016 р.

ДКР №9/2


Домашня Контрольна Робота №9/2
Насичена пара (здати в наступний понеділок)  до першого уроку на окремих скріплених листочках!

субота, 16 квітня 2016 р.

Туман

 Звідки береться туман?
Варто знати...


Кожен неодноразово мав можливість спостерігати атмосферне явище – туман. Більшість людей знають, що туман – це краплинки води (у вигляді рідини) котрі висять в повітрі, безпосередньо над земною поверхнею. 

Звідки береться рідина в газоподібній атмосфері Землі?

Як відомо, наша атмосфера складається, в основному,  з азоту та  кисню. Проте у ній також присутні інші гази: озон, вуглекислий газ, інертні гази, а також водяна пара. Зауважу, що речовина Н2О перебуває у газоподібному стані, і ми її бачити не можемо.


Проте внаслідок охолодження повітря, водяна пара досягає стану насичення, а при подальшому пониженні температури, вона конденсується на невеликих піщинках, неоднорідностях та домішках (пил, сажа тощо), котрі завжди присутні в атмосфері. Кількість таких домішок зростає на території міст та в місцях, де зосередженні промислові заводи,  що свідчить про забруднення повітря на даних територіях.


пʼятниця, 15 квітня 2016 р.

Студентська олімпіада з астрофізики 2016

Всеукраїнська астрофізична олімпіада - 2016
Київ - КНУ ім.Т.Шевченка


Вітаю 
зі вдалим виступом на Всеукраїнській студентській (!!!) олімпіаді з астрофізики ученицю  10-А   класу
  Наталю Бажан
Змагаючись із старшокласниками та студентами Наталя показала чудовий результат.
Білоус Тарас та Краєвський Олександр також показали достойний результат.
 
МОЛОДЦІ! 
 


Завдання та розв'язки можна знайти за адресою.

Рівняння Ван-дер-Ваальса

Рівняння стану реального газу


Ван-дер-Ваальс та його газ
   Закони ідеальних газів, виведені на основі МКТ, добре описують реальні гази при малих тисках і не занадто низьких температурах. При підвищенні  тиску чи зниженні температури поведінка реальних газів кількісно та якісно відрізняється від поведінки газів ідеальних.

Вирішення даної проблеми запропонував у 1873 році голландський фізик Ван-дер-Ваальс (1837-1923), який ввів рівняння стану, яке назване його іменем.

Газ Ван-дер-Ваальса – це така модель реального газу, в якій молекули розглядаються як тверді кульки певного об’єму (діаметром d),  між якими діють сили взаємного притягання. Наявність власного розміру кульок зумовлює те, що в даній моделі враховано і сили відштовхування між молекулами реального газу.


               [p + (m/μ)2∙a/V2][V - (m/μ)∙b] = RT

Останнє рівняння носить назву рівняння Ван-дер-Ваальса, яке для одного моля газу набуває вигляду:Рівняння стану реального газу відрізняється від рівняння Клапейрона-Менделєєва введенням двох поправок.

четвер, 14 квітня 2016 р.

ДКР №8/2

Домашня Контрольна Робота №8/2
на 20.04.2016 р.
 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!

5.9.16; 5.9.18; 5.9.19; 5.9.20; 5.9.22; 5.9.24; 
5.9.25; 5.9.26; 5.10.1; 5.10.2; 5.10.3; 5.10.5.
 


Бажаю успіху!

субота, 9 квітня 2016 р.

Олімпіада з астрономії 2016

VI Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Харків, 2016


 
Вітаю
 
з успішним виступом на Всеукраїнській 
 
олімпіаді з астрономії учнів  10-А  класу:
 
 
1. Краєвський Олександр 1-й диплом(!!!)
 
2. Бажан Наталя 2-й диплом
 
3. Білоус Тарас 2-й диплом
 
Вітаю також Панасюка Павла, з успішним виступом на цій же олімпіаді хоча й він виявився ПЕРШИМ під рискою!!!
МОЛОДЦІ! 
 
Саша, Наталя та Тарас  
попали на відбір до Міжнародної олімпіади. Бажаю його успішно подолати та попасти в команду України.
 
Фоторепортаж з Харкова

пʼятниця, 1 квітня 2016 р.

Вологість повітря

Вологість повітря та способи її вимірювання
Водяна пара - паливо для циклонів
    На Землі безупинно відбувається кругообіг води. Вона випаровується з поверхні світових океанів, вологих грунтів, листків рослин, легенів і шкіри тварин та людини, а вітри розносять її по всій планеті. Наявність водяної пари в атмосфері Землі зумовлює вологість повітря.


Вологість повітря постійно впливає на самопочуття людини. Для нормальної життєдіяльності за добу з поверхні шкіри і легенів людини випаровується в середньому від 800 до 2000 г води. У жаркому вологому повітрі процес випаровування води з поверхні шкіри людини послаблюється, водночас порушується і нормальний тепловий обмін в організмі. Тому за великої вологості та високої температури в людиниз’являється кволість, зменшується її працездатність.

Вологість, тобто ступінь насичення повітря водяною парою, характеризують наступними величинами. 

1. Абсолютна вологість

Абсолютна вологість – це кількість водяної (в кілограмах)пари, яка міститься в 1 м3 повітря, тобто її густина.
За низьких температур, коли пара далека від насичення, її можна вважати ідеальним газом і застосовувати рівняння Клапейрона – Менделєєва. У такому разі до уваги беруть парціальний тиск (пружність) водяної пари в повітрі й абсолютну вологість визначають через парціальний тиск Р. Абсолютна вологість не визначає ступінь вологості повітря.

2. Відносна вологість
Відносна вологість повітря φ – це відношення абсолютної вологості до тої маси або парціального тиску водяної пари Рmax, яка насичує повітря за такої ж температури. Як правило, відносну вологість виражають у відсотках.

φ = (Р/Рmax)∙100% = (ρ/ρmax)∙100%

де Р, ρ – пружність пари або абсолютна вологість.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...