середа, 25 березня 2015 р.

Про силу Коріоліса...

  Маятник Фуко або чи вона обертається?
Як можна довести, знаходячись на Землі, що вона обертається навколо власної осі?
Маятник Фуко

Вперше такий значущий для людства експеримент провів у 1851 році французький дослідник Л. Фуко. Дослід проводився у великому залі Парижського пантеона. Куля математичного маятника «важила» 28 кілограм, а довжина нитки сягала 67 метрів.

Спробуємо пояснити особливості руху маятника Фуко.

Як нам відомо, ми перебуваємо у неінерціальній системі відліку, зумовленою добовим обертанням земної кулі. На кожне тіло, яке перебуває в даній системі відліку, діє сила інерції

Fi = -mai

де аі – прискорення неінерціальної системи відліку (НІСВ) відносно інерціальної (ІСВ). Інколи цю силу називають відцентровою силою. Проте, ця сила діє на нерухоме тіло у НІСВ.  У випадку, коли тіло рухається у НІСВ (тобто має швидкість) - на нього діє інша сила інерції, яку називають силою Коріоліса. 

вівторок, 24 березня 2015 р.

ДКР №6/2

Домашня Контрольна Робота №6/2

на 31.03.2015 р.

1.2.20*; 1.3.16*; 1.5.10; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4;
2.6.7; 2.6.8; 2.6.9; 2.6.10; 2.6.11; 2.6.16.
Бажаю успіху!

понеділок, 23 березня 2015 р.

Тілесний кут

Тілесний кут, одиниці вимірювання та…
Вчимо математику на уроках фізики

Фізика, як наука, в своїх дослідженнях використовує як інструмент – математичний апарат. Бажаєш знати фізику – вивчи математику! Із численних математичних понять акцентую увагу на тілесному куті. Дане поняття широко експлуатують фізики при вивченні різних розділів: механіки, оптики, електрики… Проте володіють цим поняттям, як правило, слабо. Це повязано як із складністю самого поняття, так і з тим, що математики дуже рідко задають задачі на вступі у ВУЗи на тілесний кут (востаннє масово це було в 50-х роках XX століття).

Тілесним кутом називають частину простору, котру обмежено конічною поверхнею із замкнутою направляючою.

Тілесний кут, як і кут між двома прямими, поширюється безмежно.
Мал.1 Приклади тілесних кутів

В яких одиницях вимірюють тілесний кут? Так як величину кута між двома прямими вимірюють дугою кола, так і тілесний кут вимірюють частиною поверхні кулі.
За міру Ω просторового тілесного кута з вершиною О приймають відношення площі Sпл, котру вирізає тілесний кут на поверхні кулі, котру описано довільним радіусом із центра О до квадрату радіуса R цієї кулі
Ω = Sпл/R2
Приклад 1. Визначити тілесний кут грані квадрата з його центру?

пʼятниця, 20 березня 2015 р.

Дивовижні криві

Математичні криві у фізиці

Поговоримо про найпростіші криві, котрі часто зустрічаються при вивченні шкільного курсу фізики.

Пряма та коло.
Найбільш простими є пряма та коло, котрі, поза сумнівом, є найбільш вивченими. Найдивовижнішим для цих ліній є те, що пряма є частковим випадком кола великого радіуса.

Еліпс.

Розглянемо криву, котру описує точка М так, що сума відстаней цієї точки до двох нерухомих точок F1, F2  є незмінною (мал.1). Отриману криву називають еліпсом. 

Мал. 1
Для еліпса є справедливим (мал. 2):
F1, F2  - фокуси еліпса,
F1М + F2М = А1А2 = const, де М – довільна точка еліпса,
В1, В2, А1, А2 – вершини еліпса,
А1F2 + A2F2 = А1А2 – велика піввісь еліпса,
В1В2 – мала піввісь еліпса.
 
Мал. 2
Еліпси зустрічаємо в природі та побуті.

1. Якщо у фокусі еліпса розмістити джерело світла, а сам еліпс виготовити з добре відполірованої поверхні металу, то промені, відбившись від цієї поверхні зберуться в другому фокусі (мал. 3).

Мал. 3

Узагальнені закони Кеплера

Закони Кеплера

Закони Кеплера; швидкість; прискорення


   Відомо, довільні два масивні тіла притягуються один до одного. Це фізичне явище називається гравітацією (від лат. Gravis – важкий).

Прояв гравітації : водопади; важкість портфеля з підручниками; падіння (і як наслідок – руйнування) улюбленого горняти…

Наскільки великими є сили гравітаційного притягання (гравітаційне відштовхування не спостерігається)? 
Два учні, масами по 50 кг, котрі розмовляють між собою, взаємодіють із силою 1,6·10-7 Н ( 1Н дорівнює вазі тіла масою 102г). 
Ця сила є дуже малою. Проте Земля (Мз = 6·1024кг) притягує Місяць (Мм = 7·1022кг) з силою 1020Н, а Сонце (Мс = 2·1030кг) притягує Землю з силою 1022Н! 
Cаме ці колосальні сили визначають рух планет в Сонячній системі, рух цілих Галактик… Гравітаційні сили є визначальними в розвитку Всесвіту та його майбутнього.

середа, 18 березня 2015 р.

Космічні швидкості

I,II,III та IV космічні швидкості

Десь у Всесвіті...


Першим кроком у космос є політ навколо Землі на великій висоті.
Першою космічною швидкістю VI називають швидкість польоту по коловій орбіті радіуса, що дорівнює радіусу земної кулі Rз.
Записавши для такого колового руху другий закон Ньютона отримаємо:

VI = (gRз)1/2 7,9 км/с

вівторок, 17 березня 2015 р.

ДКР №5/2


Домашня Контрольна Робота №5/2
на 24.03.2015 р.2.1.2; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.11;
2.1.12; 2.1.14; 2.1.16; 2.1.20; 2.1.23; 2.1.29.Бажаю успіху!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...