четвер, 21 травня 2015 р.

Фізика. ДПА

ДПА з фізики
Готуємось до підсумкової атестації

 Увага!
На суботу (23.05.2015 р.) принести на окремих листочках розв'язки варіанту 1 та варіанту 2.
                                                                          
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/9-18.pdf


Lehrer

вівторок, 19 травня 2015 р.

ДКР №11/2


Домашня Контрольна Робота №11/2

на 26.05.2015 р.


2.2.41; 2.2.42; 2.3.5; 2.3.9; 2.3.11; 2.3.13;
2.3.15; 2.3.16; 2.6.17; 2.6.18; 2.7.7; 2.7.17.


Бажаю успіху!

пʼятниця, 15 травня 2015 р.

Повна механічна енергія

Енергія.  Закон збереження повної механічної енергії  (повторюємо поняття)


Енергія – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система).

Тіла володіють енергією:
1. кінетичною енергією – внаслідок руху масивного тіла;
2. потенціальною енергією – внаслідок взаємодії з іншими тілами, полями; 
3. тепловою (внутрішньою) енергією – внаслідок хаотичного руху і взаємодії своїх молекул, атомів, електронів…
Повну механічну енергію складають кінетична та потенціальна енергія.

середа, 13 травня 2015 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем

Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:
1.  величиною;

2.  напрямком;

3.  точкою прикладання.
У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.

Сили поділяють на:

1.потенціальні (консервативні) та

2.непотенціальні (неконсервативні).

Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.


Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

понеділок, 11 травня 2015 р.

ДКР №10/2


Домашня Контрольна Робота №10/2
на 19.05.2015 р.


 
2.1.36*; 2.1.37; 2.1.38; 2.1.40; 2.2.1; 2.2.2;
2.2.15; 2.3.1; 2.3.2;
2.3.4; 2.3.7; 2.3.8.


Бажаю успіху!

неділя, 3 травня 2015 р.

ДКР №9/2

Домашня Контрольна Робота №9/2
на 12.05.2015 р.


2.1.35; 2.1.54; 2.2.35; 2.2.36; 2.6.12; 2.6.13;
2.6.14; 2.6.15; 2.7.3; 2.7.16; 2.7.17; 2.7.18.


Бажаю успіху!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...