четвер, 26 листопада 2015 р.

Механічні хвилі (домашня робота)

Механічні хвилі (якісні задачі)
Домашнє завдання виконати в тонкому зошиті та носити на кожен урок фізики 


1.  В яких середовищах можуть поширюватись поперечні і поздовжні механічні хвилі?

2.  Що більше впливає на швидкість хвиль у повітрі:а) тиск; б) температура; в) частота коливань джерела хвиль?

3.  Чому дорівнює мінімальна відстань у біжучій хвилі між точками середовища, які: а)коливаються у фазі; б) мають v1 = -v2?

4.  Чому дорівнює кут  між напрямом перенесення енергії хвилею і лінією, по якій напрямлені швидкості частинок середовища?

середа, 25 листопада 2015 р.

***

Теорія. Поточна перевірка
       1. механічні коливання
2. механічні хвилі
 
вівторок, 24 листопада 2015 р.

Метод розмірностей

Один із методів розв'язку задач 
       засвоюємо вивчене

 
Оптична гра системи математичних маятників


Продовження; початок тут

Познайомимось з методом, котрий існує з часів великого Ньютона. Найчастіше його використовують при перевірці правильності отриманих формул, значно рідше – при розв’язку конкретних задач і отриманні певної функційної залежності.

Минаючи певні математичні особливості обгрунтування цього методу сформулюю коротко його сутність:
Нехай  розмірна фізична величина f  залежить від інших розмірних величин A, B, C, D…, тоді формула зв’язку всіх цих величин може мати лише такий вигляд:
  fk AαBβCγDδ
В останньому співвідношенні кпевна невідома константа, яку неможливо визначити точно за допомогою цього методу. Показники степені α,β,γ,δ… обчислюються з умови тотожності розмірностей правої і лівої частини співвідношення.

понеділок, 23 листопада 2015 р.

Коливальний механічний рух

Механічні коливання
повторення
 
Пружинний маятник
Коливаннями або коливальними рухами називають такі види механічного руху чи зміни стану системи, які періодично повторюються в часі, наприклад, механічні коливання тіла на пружині, коливання маятників, коливання струн, вібрації фундаментів будівель, електромагнітні коливання в коливальному контурі.
За фізичною природою коливання поділяють на: 
механічні та електромагнітні.
За характером коливань - 
на вільні, вимушені та автоколивання.
 
Хоча коливання досить різноманітні за своєю фізичною природою, але вони мають спільні закономірності й описуються однотипними математичними методами.
Механічні коливання - періодичне зміщення тіла то в один, то в другий бік відносно положення рівноваги.
Механічна система, в якій одне або декілька тіл можуть здійснювати коливальні рухи, називають коливальною системою.
Коливання, які відбуваються лише під дією внутрішніх сил, називають вільними. 

неділя, 22 листопада 2015 р.

Швидкість механічної хвилі

  Швидкість хвилі в пружному середовищі
Прочитати, законспектувати та вивчити 

Хвилі на воді від гелікоптера.

Нехай відомо, що швидкість поширення механічних хвиль залежить від густини середовища та його пружніх характеристик – коефіцієнта Е (модуля Юнга).

Знайдемо вираз для швидкості хвиль, скориставшись методом розмірностей:
 v = Ea·ρb
Розмірність [v] = LT-1,
розмірність [E] = ML-1T-2,
розмірність [ρ] = ML-3.

Тоді:
[v] = [Ea·ρb] LT-1 = (ML-1T-2)a·( ML-3)b

0 = a + b
1 = -a – 3b
-1 = -2a.

З останнього рівняння отримаємо: а = ½, а, враховуючи перше, матимемо: 
b = -a = -1/2.

Отже формула для швидкості звуку (чи поздовжньої хвилі) у стержні з металу матиме вигляд
 v = E1/2ρ-1/2 = (E/ρ)1/2.

Подивимось який результат дає точна теорія.


субота, 21 листопада 2015 р.

Олімпіада

Олімпіада з фізики
Заочний тур
 

(Савченко);
2.1.44; 2.1.61; 2.3.48; 8.3.12; 8.3.27; 13.2.21.

1. Завдання необхідно виконати до 27-го листопада.
2. Задачі оформити згідно правил.
3. Учні, котрі не здали заочний тур не допускаються до очного.

4. Завдання здати Лілі Мирославівні (308 аудиторія).

пʼятниця, 20 листопада 2015 р.

Принцип Гюйгенса

 Принцип Гюйгенса


Християн Гюйгенс

Закони поширення хвиль легко зрозуміти скориставшись принципом Гюйгенса. (Христия́н Гю́йгенс ( 14 квітня 1629 — 8 липня 1695) — нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла та праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його супутника.).

Кожна точка поверхні, яку досягнула в даний момент хвиля є точковим джерелом вторинних хвиль. Поверхня, дотична до всіх вторинних хвиль, є хвильовою поверхнею в наступний момент часу. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...