субота, 13 вересня 2014 р.

Балістичний гальванометр

Балістичний гальванометр

Демонстраційний гальванометр

     Дія багатьох електровимірювальних приладів, котрі ми використовуємо на уроках фізики, здебільшого має магнітоелектричний тип. Вона ґрунтується на тому, що рамка, через яку проходить електричний струм,  обертається у полі зовнішнього постійного магніту. Позначка ( рис. 1 ) на шкалі приладу свідчить, що це прилад магнітоелектричної дії.

рис.1
             Основним магнітоелектричним приладом є гальванометрвисокочутливий прилад, котрий використовується для вимірювання слабких струмів та інших електричних величин. Стрілковий гальванометр складається з котушки ( рамки )  із тонкого дроту, котра може обертатись між полюсами постійного магніту. При пропусканні струму котушка намагається змінити свою орієнтацію в зовнішньому магнітному полі. По величині кута відхилення і роблять висновок щодо вимірювальної величини.

пʼятниця, 12 вересня 2014 р.

Вимірюємо ЕРС джерела

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.

Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.
І(г)=0

Застосовуємо правила Кірхгофа

ЗАДАЧА.
Визначити опір кола (мал. 1). Опори окремих віток вказані на малюнку.
Розв'язок.


вівторок, 9 вересня 2014 р.

Д.З.

Домашня робота (електрика)
на суботу!!!!!
Один варіант (перший) оформити на листочках і здати в суботу, інший - виконати в робочому зошиті.

неділя, 7 вересня 2014 р.

с.р. (результати)

Самостійна робота "ПО ДКР"
попередні результати  • Лише чотири людини справилися із поставленим завданням, тобто працювали влітку.
  • Наталя - єдина із класу - показала максимальний результат.
 lehrer

вівторок, 29 липня 2014 р.

Карпати, Бориня 2014


Літо з "розумом"
З 25 червня до 08 липня 2014 року на базі Боринського професійного ліцею працювала літня профільна школа природничого напрямку для обдарованих учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Участь у роботі школи взяли 45 учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, біології, фізики, хімії, географії, економіки. З нашого 8 (тепер уже 9-го) А класу отримали запрошення троє найкращих учнів:

1. Бажан Наталя (астрономія та фізика),
2. Чорний Ілля (фізика),
3. Білоус Тарас (географія - (на жаль з фізики місць більше не було)).

середа, 16 липня 2014 р.

Інтернетка-2014 - 2

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики
ІІ (заочний) тур
2014 рік
9 клас
Шановні дев'ятикласники!
Перед Вами завдання інтернет-олімпіади з фізики для учнів 9-х класів .
Необхідно підготовити розв'язки цих 5-ти задач в електронному вигляді та відіслати за адресою
http://osvitaodessa.org/?mod=internet_olimp
 
 

               1. У посудині, до якої налито дві рідини – вода та гас, плаває пластмасовий кубик. При цьому дві грані кубика горизонтальні. Кубик повністю занурений у рідину. Густина пластика ρп = 0,9 г/см3. Для того щоб занурити цей кубик повністю у воду так, щоб верхня грань булла на межі розділу двох рідин, необхідно виконати роботу А = 25 мДж. Чому дорівнює довжина ребра кубика? Силу тертя кубика об рідину не враховувати.
В сосуде, в котором налиты две жидкости – вода и керосин, плавает пластмассовый кубик. При этом две грани кубика горизонтальны. Кубик полностью погружен в жидкость. Плотность пластика ρп = 0,9 г/см3. Для того чтобы погрузить этот кубик полностью в воду так, чтобы верхняя грань оказалась на границе раздела двух жидкостей, необходимо совершить работу А = 25 мДж. Чему равна длина ребра кубика? Силу трения кубика о жидкость не учитывать.
                2. З якою найбільшою швидкістю може йти людина під дощем, щоб краплі дощу не падали на ноги, якщо він тримає парасольку на висоті h = 2 м і край парасольки виступає вперед на а = 0,3 м. Вітру немає; швидкість крапель v =8 м/с.
С какой наибольшей скоростью может идти человек под дождем, чтобы капли дождя не падали на ноги, если он держит зонт на высоте h = 2 м и край зонта выступает вперед на а = 0,3 м. Ветра нет; скорость капель v =8 м/с.
                3. До ртутного термометра на рівні поділки tx = 30°С прикріплений маленький нагрівач, температура якого підтримується постійною та рівною 500° С (див. мал.). Через деякий час стовпчик ртуті проходить через поділку t0 = 20°С із швидкістю vo= 0,1град/с. Знайдіть, через який час температура ртуті досягне 26°С, вважаючи теплопровідність ртуті набагато більшою за теплопровідність скла. Теплоємністю скла можна знехтувати, а тепловий потік від нагрівача до ртуті вважати пропорційним різниці температур.

К ртутному термометру на уровне деления tx = 30°С прикреплен маленький нагреватель, температура которого поддерживается постоянной и равной 500° С (см. рис.). Через некоторое время столбик ртути проходит через деление t0 = 20°С со скоростью vo= 0,1град/с. Найдите, через какое время температура ртути достигнет 26°С, считая теплопроводность ртути во много раз большей чем теплопроводность стекла. Теплоемкостью стекла можно пренебречь, а тепловой поток от нагревателя к ртути считать пропорциональным разности температур.
               4. Яка видержка потрібна при фотографуванні креслення з лінійним збільшенням K1, якщо при фотографуванні із збільшенням K2 встановлюється видержка t2?
Какая выдержка нужна при фотографировании чертежа с линейным увеличением K1, если при фотографировании с увеличением K2 устанавливается выдержка t2?
                5.  Налийте у скляний тонкостінний стакан добре прокип’ячену воду при температурі 70°С.  Зверху стакан закрийте пінопластовою кришечкою                        з термометром.
1. Проведіть вимірювання зміни протягом часу температури води у стакані при її охолодженні. Побудуйте графік отриманої залежності.
2. Додайте невелику кількість кухонної солі у гарячу воду та знову проведіть дослідження, як і у пункті 1.

3. Проведіть серію вимірювань для різних концентрацій солі.
4. Розробіть методику, яка дозволяє знайти залежність питомої теплоємності сольового розчину від його концентрації.
5. Поясніть отримані результати.
Налейте в стеклянный тонкостенный стакан хорошо прокипяченную воду при температуре 70°С. Сверху стакан закройте пенопластовой крышечкой с термометром
1. Проведите измерения изменения с течением времени температуры воды в стакане при ее охлаждении. Постройте график полученной зависимости.
2. Добавьте небольшое количество поваренной соли в горячую воду и вновь проведите исследования, как и в пункте 1.
3. Проведите серию измерений для различных концентраций соли .
4. Разработайте методику, позволяющую найти зависимость удельной теплоемкости солевого раствора от его концентрации.
5. Поясните полученные результаты.

 
P.S. Читаємо обов'язково російський варіант, а потім український, і лише після цього прагнемо розв'язати задачі.
 
БАЖАЮ УСПІХУ!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...