середа, 1 жовтня 2014 р.

Теорія

Постійний струм (результати)


Ліворуч - залік; праворуч - контрольна(Без коментарів)

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Громовиця

Громовиця

Громовиця - іскровий розряд
Мало що в цьому світі може викликати в людини одночасно відчуття страху і захоплення, панічної боязні та величі. Все це про блискавку – гігантську електричну іскру, котра може сягати декількох кілометрів довжини, струми в якій доходять до 100 000 А, а напруги між хмарою та землею перед її виникненням дорівнюють 1 000 000  кВ. Тривалість розряду мала, тому і загальний заряд, котрий переносить блискавка, як правило, невеликий (0,1-10 Кл). 
 

неділя, 28 вересня 2014 р.

Коронний розряд

Вогні святого Ельма
    Готуємось до заліку
    
Електричний струм, котрий проходить в газах, назвають газовим розрядом. 
При кімнатних температурах молекули газу (наприклад, повітря) лишаються нейтральними, носіїв струму немає, а отже газ є діелектриком. Для того, щоб перевести газ в розряд провідників необхідно його іонізувати, тобто перетворити частину його молекул на іони та електрони. Цього досягають шляхом 
  • нагрівання, 
  • опроміненням потоком заряджених частинок, 
  • опроміненням ультрафіолетом або 
  • Х- променями.
Газовий розряд поділяють на самостійний та несамостійний, розрізняючи при цьому наступні типи самостійного газового розряду: 

  1. тліючий газовий розряд;
  2. іскровий газовий розряд;
  3. коронний газовий розряд;
  4. дуговий газовий розряд.   

вівторок, 23 вересня 2014 р.

Потужність

Максимальна потужність у зовнішньому коліЕлементи схем на рис.1 називають: джерело живлення.

рис.1Обов"язковою умовою реального джерела є наявність у нього внутрішнього опору, причиною якого є будова, структура даного електричного елементу. Ідеальним вважають джерело з внутрішнім опором r = 0.  

Розв"яжемо наступну задачу:
При якому значенні R потужність у зовнішньому колі буде максимальною (рис.1 )?
рис.2

неділя, 21 вересня 2014 р.

Електрика. Залік Теми, котрі необхідно опрацювати до заліку
1.Електричне поле та його характеристики.

2.Закон Кулона. Властивості кулонівських сил.

3. Електричний струм ( носії, умови існування, характеристики струму, джерела струму, напрям струму,   дії струму…).

4. Електричний струм в металах.

5. Вимірювання струму та напруги. Шунтування. Додатковий опір.

6. Закон Ома (4 формулювання).

7. Опір.

8. Закони зєднання провідників.

9. Робота та потужність електричного струму.

10. Розрахунок опору електричних кіл. Симетрія.

11. Місток Уінстона.

12. Правила Кірхгофа.

13. «Чорний ящик». Перетворення «зірочка» - в «трикутник».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...