вівторок, 21 жовтня 2014 р.

9 клас; ДКР №3


ДКР №3 (магнітне поле)

ДКР №3 здати у вівторок 28.10.2014р.Бажаю успіху!
lehrer

субота, 18 жовтня 2014 р.

С.Р.

Електричний струм
Самостійна робота

1. Успішно справились з роботою лише 7 учнів.
2. Лише одна відмінна оцінка.
3. Відсутні без поважної причини (ЛИШЕ ХВОРОБА) отримують в рейтинг о балів.
4. Після апеляції бали будуть переведено в оцінки.


четвер, 9 жовтня 2014 р.

Магнітне поле

Магнітне поле. Вступ

 Силові лінії магнітного поля двох постійних магнітів.
 
Більше як 2000 років тому була відкрита властивість магнітної стрілки орієнтуватись вздовж земного меридіана. Кінець стрілки, повернутий на північ, дістав назву північного магнітного полюса, а протилежний – південного. Було також відкрито взаємодію полюсів – притягання різнойменних та відштовхування однойменних.
 
У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом, а Ампер – взаємодію паралельних струмів і висунув гіпотезу про те, що магнітні поля створюються струмами, тобто рухомими електричними зарядами.
 
В магнетизмі всі струми поділяються на макроструми, що зумовлені напрямленим рухом вільних носіїв (електронів, дірок, іонів), і мікроструми, що зумовлені рухом електронів в атомах і молекулах; саме мікроструми створюють магнітні поля постійних магнітів. Отже, магнітне поле – особливий вид матерії, що створюється рухомими електричними зарядами (струмами) і діє на рухомі заряди, провідники зі струмом та постійні магніти. 
 
 
Магнітне поле постійного магніту та котушки зі струмом.

вівторок, 7 жовтня 2014 р.

***

Фізика. Задачі.[DJVU]


Збірник містить близько 300 задач, які пропонувалися на республіканських олімпіадах України, Білорусії, Вірменії. Молдови. московських, Ленінградських, Новосибірських міських і всеросійських олімпіадах, на національних олімпіадах Болгарії, Польщі, Угорщини та інших країн. Вміщено також задачі, які протягом останніх 20 років рекомендувалися центральним оргкомітетом всесоюзної фізико-математичної олімпіади школярів для республіканських олімпіад. До задач дано відповіді, короткі рекомендації щодо розв'язання або ж самі розв'язки.
Посібник має на меті допомогти учням самосіійно підготуватися до фізичних олімпіад чи конкурсних екзаменів у вузи з підвищеними вимогами до знань з фізики, а вчителям — у доборі задач для проведення шкільних, районних, міських і обласних турів олімпіад, в організації поглибленого вивчення фізики та факультативних занять.
Призначений для учнів і вчителів фізики загальноосвітніх, професійно-технічних та середніх спеціальних шкіл, студентів фізико-матемаїичпих факультетів і педінститутів.
Гончаренко С.У.
Олімпіадні задачі з фізики (ОЗФ)
Задачі
[DJVU]

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Громовиця

Громовиця

Громовиця - іскровий розряд
Мало що в цьому світі може викликати в людини одночасно відчуття страху і захоплення, панічної боязні та величі. Все це про блискавку – гігантську електричну іскру, котра може сягати декількох кілометрів довжини, струми в якій доходять до 100 000 А, а напруги між хмарою та землею перед її виникненням дорівнюють 1 000 000  кВ. Тривалість розряду мала, тому і загальний заряд, котрий переносить блискавка, як правило, невеликий (0,1-10 Кл). 
 

неділя, 28 вересня 2014 р.

Коронний розряд

Вогні святого Ельма
    Готуємось до заліку
    
Електричний струм, котрий проходить в газах, назвають газовим розрядом. 
При кімнатних температурах молекули газу (наприклад, повітря) лишаються нейтральними, носіїв струму немає, а отже газ є діелектриком. Для того, щоб перевести газ в розряд провідників необхідно його іонізувати, тобто перетворити частину його молекул на іони та електрони. Цього досягають шляхом 
  • нагрівання, 
  • опроміненням потоком заряджених частинок, 
  • опроміненням ультрафіолетом або 
  • Х- променями.
Газовий розряд поділяють на самостійний та несамостійний, розрізняючи при цьому наступні типи самостійного газового розряду: 

  1. тліючий газовий розряд;
  2. іскровий газовий розряд;
  3. коронний газовий розряд;
  4. дуговий газовий розряд.   

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...