вівторок, 25 листопада 2014 р.

ДР на суботу!

Домашня робота з фізики


на суботу


Бажаю успіху!
понеділок, 24 листопада 2014 р.

Олімпіада 2014/2015

Районна (міська) олімпіада з фізики


У    неділю, 23.11.14 р. пройшла районна олімпіада з фізики для звичайних шкіл (не профільних, ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики). Пропоную ознайомитись із завданнями 8-го, 9-го та 10-го класів, які по-можливості потрібно розв'язати.
м. Львів


середа, 19 листопада 2014 р.

До олімпіади з фізики

Готуючись до олімпіади

Вам запропоновано 10 задач, котрі пропонувалися на різних олімпіадах. Кращі учні повинні розв'язати ці задачі. В процесі розв'язання зверніть увагу на їх складність та проаналізуйте можливість самому отримати правильний розв'язок.

 

пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

Ядерна фізика

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
(Ядерна фізика)

Ядерна реакція 

Явище радіоактивності було відкрито в 1896 році французьким фізиком А. Беккерелем, який виявив, що солі урану випускають невідоме випромінювання, здатне проникати через непрозорі для світла перешкоди й викликати почорніння фотоемульсії. Через два роки М. Складовська - Кюрі та П. Кюрі виявили радіоактивність торія й відкрили два нові радіоактивні елементи – полоній і радій.

У наступні роки дослідженням природи радіоактивних випромінювань займалися багато фізиків, у тому числі Е. Резерфорд і його учні. Було з'ясовано, що радіоактивні ядра можуть випускати частки трьох видів: позитивно, негативно заряджені й нейтральні. Ці три види випромінювань були названі α-, β- і γ-випромінюваннями

У магнітнім полі α- і β-промені відхиляються в протилежні боки, причому β-промені відхиляються значно більше. В магнітнім полі γ-промені  взагалі не відхиляються.

Мал. 1 Схема досліду по виявленню α-, β- і γ-випромінювань. К – свинцевий контейнер, П – радіоактивний препарат, Ф – фотопластинка, В – магнітне поле

вівторок, 11 листопада 2014 р.

Олімпіада

Олімпіада з фізики
Заочний тур
 

1. Завдання необхідно виконати до 20-го листопада.
2. Задачі оформити згідно правил.
3. Учні, котрі не здали заочний тур не допускаються до очного.
 

Атомне ядро

Атомне ядро. Енергія зв'язку ядра


1. Атомне ядро

За сучасними вимірами, позитивний заряд протона дорівнює елементарному заряду e = 1,60217733·10–19 Кл, тобто рівний по модулю негативному заряду електрона. У цей час рівність зарядів протона й електрона перевірено з точністю 10–22. Такий збіг зарядів двох несхожих одна на одну часток викликає подив і залишається однією з фундаментальних загадок сучасної фізики.

Маса протона дорівнює mp = 1,67262∙10–27 кг. У ядерній фізиці масу частки часто виражають в атомних одиницях маси (а.о.м.), яка дорівнює 1/12 маси атома вуглецю з масовим числом 12:

1 а.о.м. = 1,66057·10–27 кг.

Отже, mp = 1,007276 а.о.м. У багатьох випадках масу частки зручно виражати в еквівалентних значеннях енергії відповідно до формули  

E = mc2.  

Тому що 1 еВ = 1,60218·10–19  Дж, в енергетичних одиницях маса протона дорівнює 938,272331 МеВ.

понеділок, 10 листопада 2014 р.

Атомна фізика. Вступ

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора


конспект-тези

 

1. Ядерна модель атома.


Відкриття складної будови атома - найважливіший етап становлення сучасної фізики, який позначився на ньому та її наступному розвитку. У процесі створення теорії будови атома, яка пояснила атомні спектри, відкрито нові закони руху мікрочастинок - закони квантової механіки. 

Не відразу вчені дійшли правильного розуміння будови атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів. Ці результати отримано М. Фарадеєм 1833 року під час вивчення законів електролізу. 1897 року Дж. Томсон у результаті експериментів з вивчення електричного розряду в розріджених газах явища фотоефекту відкрив електрон. Він виміряв важливу характеристику цієї частинки - питомий заряд
e/m = 1,76·10-11 Кл/кг. 

Американський фізик Міллікен 1909 року дуже точно виміряв заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і дорівнює: 
e = – 1,6·10-19 Кл.

Маса електрона є приблизно в 2000 разів меншою за масу одного з найлегших атомів - атома водню - і дорівнює 
me = 9,1·10-31 кг. 

четвер, 6 листопада 2014 р.

Залік +Т.А. - результатиМагнітне поле.
Залік + тематична робота (попередні результати)


Тематична  робота 


Залік

понеділок, 3 листопада 2014 р.

ДКР №5

на вівторок
9-А  клас:  ДКР 5;  Савченко

8.3.13; 8.3.17;  8.3.18; 8.3.32; 8.3.40;  8.3.48*; 9.2.14*; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 11.1.1; 11.1.2.
Збірник:
   "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ. Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...