четвер, 31 грудня 2015 р.

З Новим роком!

Старий рік минає, новий  наступає... 
Вітаю  учнів 10-А класу та їх батьків  з Новим 2016 роком.
 Успіху в нових починаннях, радості, добра та божого благословіння.
Щиро вірю, що у новому році  здійсняться всі Ваші мрії, а успіхи будуть ще вагомішими (особливо з фізики та астрономії).

lehrer

понеділок, 28 грудня 2015 р.

дкр "ЗИМА" - 2016

Домашня Контрольна Робота 
"ЗИМА" №1 (на 2-й семестр)

на  19.01.2016 р.

   2.7.28; 2.7.29; 2.8.44; 3.2.22; 3.2.27; 3.2.31; 
3.2.36; 3.3.12; 3.3.13;  3.3.25; 3.7.21; 3.7.22.Домашня Контрольна Робота 
"ЗИМА" №2 (на 2-й семестр)
на  19.01.2016 р.

4.3.5; 4.3.8; 4.3.10; 4.3.18; 7.1.2; 7.1.3; 
7.1.23; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4.; 7.4.12.

 Завдання виконати на подвійних СКРІПЛЕНИХ листочках!

неділя, 27 грудня 2015 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія

   Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.


Основні положення МКТ.

1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.

3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.

субота, 26 грудня 2015 р.

Температура

Температура
(Повторюємо поняття)

  • Довільна система тіл самовільно переходить до стану теплової (термодинамічної) рівноваги. У цьому стані параметри зберігаються довільно довго. Ізольована система тіл не може сама собою вийти із стану рівноваги.  ( 0-ве начало термодинаміки)

У всіх частин ізольованої системи, що перебуває у тепловій рівновазі, температура є однаковою.

  • Температура характеризує: 
- ступінь нагрітості тіл; 
- напрям теплообміну між тілами; 
- середню швидкість руху молекул.

четвер, 17 грудня 2015 р.

СТВ

  Спеціальна теорія відносності  


1°Постулати СТВ.

1. Усі фізичні явища (механічні, електромагнітні…) у всіх ІСВ за однакових умов протікають однаково.
2. Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела світла і є однаковою у всіх ІСВ.

середа, 16 грудня 2015 р.

Перетворення Галілея

Перетворення Галілея та механічний принцип відносності

Галілео Галілей (1564 - 1642)
Розглянемо дві системи відліку (СВ): інерціальна система відліку XYZ, яка є нерухомою, та рухому інерціальну систему відліку X’Y’Z’ , котра рухається поступально зі швидкістю u' вздовж осі ОX. Нехай точки О, О’ в момент часу t0 = 0 співпадають.

Положення довільної точки М в рухомій та нерухомій СВ визначаються відповідно:

 К (XYZ):      М(x,y,z)
 К'(X'Y'Z'):  M'(x',y',z').

Перетворення координат між СВ К та К

x = x'+ ut
y = y'
z = z'

називаються перетвореннями Галілея.

пʼятниця, 11 грудня 2015 р.

четвер, 10 грудня 2015 р.

ДЗ – 2

Механічні хвилі. Домашнє завдання №2

Завдання виконати в тоненькому зошиті на п'ятницю 18.12.2015 р.

Бажаю успіху!

вівторок, 8 грудня 2015 р.

Хладнієві фігури

 Хладнієві фігури як приклад стоячих хвиль на плоскій поверхні твердих тілХладнієві - фігури


1787р.,  Ернст Хладні (німецький фізик) придумав спосіб спостереження стоячих хвиль на плоскій поверхні. 


На закріплену пластинку зі скла, металу або дерева насипали пісок. Джерелом стоячих хвиль був звичайний смичок, яким заставляли коливатися пластинку. В процесі експерименту виявлено, що піщинки збиралися на так званих вузлових лініях, утворюючи тим самим фігури Хладні.

понеділок, 7 грудня 2015 р.

Стояча хвиля

 Математичний опис стоячих хвиль 

Встановлення стоячої хвилі


Особливим випадком інтерференції є утворення стоячих хвиль.

Стоячі хвилі – це результат накладання двох біжучих когерентних хвиль з однаковими амплітудами, які поширюються назустріч одна одній.  
Характерною особливістю стоячих хвиль  є наявність у ній вузлів, у яких  амплітуда хвилі дорівнює нулю, та пучностей, у яких амплітуда максимальна, причому положення вузлів і пучностей залишається незмінним у просторі.


Розглянемо дві хвилі однакової частоти, довжини та амплітуди, що розповсюджуються в протилежних напрямках (напприклад назустріч одна одній).  В результаті їх взаємодії (накладання) виникає стояча хвиля.

неділя, 6 грудня 2015 р.

Вивчаємо складні коливанняПоняття про розклад Фурє
     варто знати   

Розклад в тригонометричний ряд Фур'є


Більшість коливних процесів періодичні, проте ангармонічні, тобто їх не можна зобразити гармонічними функціями синуса або косинуса.

Теорема  Фур’є твердить, що будь-який періодичний процес із періодом  Т = 2π/ω, де ω – циклічна частота, можна описати як суму нескінченного ряду функцій гармонічних коливань з частотами ω0, кратними основній частоті ω.

Графік періодичного негармонічного коливання
Нехай f(t) – періодична функція з циклічною частотою ω. 

За теоремою Фур’є її можна записати так:  

f(t) = A0 + A1 sin ωt + A2 sin 2ωt + A3 sin 3ωt + … + An sin nωt .


неділя, 29 листопада 2015 р.

Енергія хвиль

 Енергія пружної хвилі 


Механічна хвиля в стержні.

Процес поширення хвиль в пружному середовищі супроводжується перенесенням енергії від джерела хвилі у навколишнє середовище, від одних ділянок до інших.
 
Нехай у пружному середовищі вздовж осі Ох поширюється поздовжня хвиля:

 ξ(x,t) = А cos(ωt kx).

Знайдемо енергію, яку переносить ця хвиля.
 
Умовно виділимо в цьому середовищі малий об’єм ΔV, в якому всі частинки коливаються в однаковій фазі і швидкості частинок однакові. Значення швидкості частинки v знайдемо з рівняння хвилі:

 v = (ξ)´ = - Aωsin(ωt kx).

четвер, 26 листопада 2015 р.

Механічні хвилі (домашня робота)

Механічні хвилі (якісні задачі)
Домашнє завдання виконати в тонкому зошиті та носити на кожен урок фізики 


1.  В яких середовищах можуть поширюватись поперечні і поздовжні механічні хвилі?

2.  Що більше впливає на швидкість хвиль у повітрі:а) тиск; б) температура; в) частота коливань джерела хвиль?

3.  Чому дорівнює мінімальна відстань у біжучій хвилі між точками середовища, які: а)коливаються у фазі; б) мають v1 = -v2?

4.  Чому дорівнює кут  між напрямом перенесення енергії хвилею і лінією, по якій напрямлені швидкості частинок середовища?

вівторок, 24 листопада 2015 р.

Метод розмірностей

Один із методів розв'язку задач 
       засвоюємо вивчене

 
Оптична гра системи математичних маятниківПознайомимось з методом, котрий існує з часів великого Ньютона. Найчастіше його використовують при перевірці правильності отриманих формул, значно рідше – при розв’язку конкретних задач і отриманні певної функційної залежності.

Минаючи певні математичні особливості обгрунтування цього методу сформулюю коротко його сутність:
Нехай  розмірна фізична величина f  залежить від інших розмірних величин A, B, C, D…, тоді формула зв’язку всіх цих величин може мати лише такий вигляд:
  fk AαBβCγDδ
В останньому співвідношенні кпевна невідома константа, яку неможливо визначити точно за допомогою цього методу. Показники степені α,β,γ,δ… обчислюються з умови тотожності розмірностей правої і лівої частини співвідношення.

понеділок, 23 листопада 2015 р.

Коливальний механічний рух

Механічні коливання
повторення
 
Пружинний маятник
Коливаннями або коливальними рухами називають такі види механічного руху чи зміни стану системи, які періодично повторюються в часі, наприклад, механічні коливання тіла на пружині, коливання маятників, коливання струн, вібрації фундаментів будівель, електромагнітні коливання в коливальному контурі.
За фізичною природою коливання поділяють на: 
механічні та електромагнітні.
За характером коливань - 
на вільні, вимушені та автоколивання.
 
Хоча коливання досить різноманітні за своєю фізичною природою, але вони мають спільні закономірності й описуються однотипними математичними методами.
Механічні коливання - періодичне зміщення тіла то в один, то в другий бік відносно положення рівноваги.
Механічна система, в якій одне або декілька тіл можуть здійснювати коливальні рухи, називають коливальною системою.
Коливання, які відбуваються лише під дією внутрішніх сил, називають вільними. 

неділя, 22 листопада 2015 р.

Швидкість механічної хвилі

  Швидкість хвилі в пружному середовищі
Прочитати, законспектувати та вивчити 

Хвилі на воді від гелікоптера.

Нехай відомо, що швидкість поширення механічних хвиль залежить від густини середовища та його пружніх характеристик – коефіцієнта Е (модуля Юнга).

Знайдемо вираз для швидкості хвиль, скориставшись методом розмірностей:
 v = Ea·ρb
Розмірність [v] = LT-1,
розмірність [E] = ML-1T-2,
розмірність [ρ] = ML-3.

Тоді:
[v] = [Ea·ρb] LT-1 = (ML-1T-2)a·( ML-3)b

0 = a + b
1 = -a – 3b
-1 = -2a.

З останнього рівняння отримаємо: а = ½, а, враховуючи перше, матимемо: 
b = -a = -1/2.

Отже формула для швидкості звуку (чи поздовжньої хвилі) у стержні з металу матиме вигляд
 v = E1/2ρ-1/2 = (E/ρ)1/2.

Подивимось який результат дає точна теорія.


субота, 21 листопада 2015 р.

Олімпіада

Олімпіада з фізики
Заочний тур
 

(Савченко);
2.1.44; 2.1.61; 2.3.48; 8.3.12; 8.3.27; 13.2.21.

1. Завдання необхідно виконати до 27-го листопада.
2. Задачі оформити згідно правил.
3. Учні, котрі не здали заочний тур не допускаються до очного.

4. Завдання здати Лілі Мирославівні (308 аудиторія).

пʼятниця, 20 листопада 2015 р.

Принцип Гюйгенса

 Принцип Гюйгенса


Християн Гюйгенс

Закони поширення хвиль легко зрозуміти скориставшись принципом Гюйгенса. (Христия́н Гю́йгенс ( 14 квітня 1629 — 8 липня 1695) — нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла та праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його супутника.).

Кожна точка поверхні, яку досягнула в даний момент хвиля є точковим джерелом вторинних хвиль. Поверхня, дотична до всіх вторинних хвиль, є хвильовою поверхнею в наступний момент часу. 


четвер, 19 листопада 2015 р.

ДКР №7, (Савченко)

Домашня Контрольна Робота №7
на п'ятницю 27.11.2015 р.

3.1.13; 3.2.1 а); 3.2.1 б); 3.2.8; 3.2.15; 3.3.18;
3.3.28; 7.1.18; 7.1.19; 7.1.20; 7.1.21; 7.1.22.Бажаю успіху!

Хвилі

Механічні хвилі та їх характеристики

Розглянемо пружне середовище, між частинками якого існують сили взаємодії. Тіло, яке коливається в пружному середовищі, періодично діє на прилеглі до нього частинки середовища, виводячи їх з положення рівноваги і змушуючи здійснювати вимушені коливання. При цьому середовище поблизу тіла деформується і в ньому виникають пружні сили. Ці сили діють як на прилеглі до тіла частинки, намагаючись повернути їх у положення рівноваги, так і на віддаленіші від тіла частинки, виводячи їх з положення рівноваги. Віддаленіші від тіла області середовища поступово втягуються в коливальний рух.

Процес поширення коливань в суцільному середовищі, яке неперервно розподілене в просторі і має пружні властивості, називається механічним хвильовим процесом, або механічною хвилею.


При поширенні хвилі частинки середовища не рухаються разом з хвилею, а коливаються біля свого положення рівноваги.  
Основна властивість всіх хвиль є перенос енергії без переносу речовини.

Пружними (або механічними) хвилями називаються поширення коливань у пружному середовищі. Механічні (пружні) хвилі бувають поперечні і поздовжні.

Рис. 1 Поперечна механічна хвиля

У поперечних хвилях частинки середовища коливаються в площинах, які перпендикулярні до напрямку поширення хвилі (рис. 1). Поперечні хвилі можуть поширюватись в середовищі, в якому виникають пружні сили при деформації зсуву, тобто лише у твердих тілах.

Рис.2 Поздовжня механічна хвиля

пʼятниця, 13 листопада 2015 р.

Додавання коливань

Додавання взаємно перпендикулярних коливань

Фігури Ліссажу


Фігури Ліссажу. Відношення a/b - відношення власних частот незатухаючих коливань

Розглянемо коливальну систему, яка складається з точкової маси m та зв’язаних з нею чотирьох пружин (мал. 1 вид зверху).  Така система володіє двома ступенями вільності. 

Мал. 1

При невеликих зміщеннях коливання відбуватимуться у двох взаємно перпендикулярних напрямках незалежно одне від одного:
із власними частотами гармонічних коливань

четвер, 12 листопада 2015 р.

ДКР №6, (Савченко)

Домашня Контрольна Робота №6
на п'ятницю 20.11.2015 р. 
 
2.8.26; 3.1.4; 3.1.12 а); 3.1.12 б); 3.2.16; 3.3.29; 
3.5.4; 3.5.5; 3.5.6; 3.5.7; 3.5.8; 3.5.9.

 
Бажаю успіху!

Маятник Максвелла

 Вивчаємо коливання. Маятник Максвелла


Окрім  відомого маятника Фуко, не меншою популярністю користується інший маятник – Максвелла.

Маятник Максвелла або YO-YO.

Опишемо рух цієї коливальної системи. Центр мас маятника опускається з лінійним прискоренням а, яке шукатимемо з другого закону Ньютона, записаного в проекціях на вісь, котра співпадає з напрямком прискорення:


  ma = mg – 2N     (1)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...