понеділок, 12 грудня 2016 р.

Рівняння Максвелла + конспект

 Рівняння Максвелла

Джеймс Клерк Максвелл
Через 2 століття після відкриття Ньютоном рівнянь руху матеріальних тіл геніальний англійський фізик Джеймс Клерк Максвелл отримав рівняння, які описують динаміку нової форми матерії – електромагнітного поля. Таким чином були повністю встановлені теоретичні основи класичної фізики.


Отже Максвел створив теорію електромагнітного поля, яка дозволила з єдиної точки зору пояснити електричні та магнітні явища. В її основі лежать чотири рівняння (рівняння Максвела в інтегральній формі).


1.Перше рівняння Максвелла


Максвелл узагальнив теорему Гауса для електростатичного поля. Він стверджував, що вона є справедливою для довільного електричного поля: як стаціонарного, так і для змінного.Фізичний зміст: 
Електричний заряд – джерело потенціального електричного поля.


2. Друге рівняння Максвелла

середа, 7 грудня 2016 р.

***

Нагородження!
Зимова школа з фізики
 Київ, 2016 

Вітаю 
Бажан Наталю 
з блискучим виступом на олімпіаді 
Зимової школи з 
фізики!!!


вівторок, 6 грудня 2016 р.

Трифазний струм

Трифазний струм

Конспект №15
Генератор трифазного струму


1. Переписати конспект в зошит.
2. Прочитати матеріал з підручника Фізика-11.
3. Занотувати запитання, на які бажаєте отримати відповідь.

Трансформатор


Поняття про роботу трансформатораКонспект №14 - ТРАНСФОРМАТОР
1. Переписати в зошит.
2. Вивчити.
 

Комплексний опір

Символічний метод 
розрахунку електричних кіл  Конспект №13  

1. Переписати в зошит.
2. Вивчити (!!!).

пʼятниця, 25 листопада 2016 р.

***

 Електромагнітна індукція (ТЕОРІЯ+ тематична робота) 

Оцінки оновлено на 
сторінці "УСПІШНІСТЬ"


вівторок, 22 листопада 2016 р.

ДКР №9


Домашня Контрольна Робота №9
на вівторок 29.11.2016 р.


Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


11.1.4; 11.1.5; 11.1.9; 11.1.11; 11.1.12; 11.1.17; 
11.1.18; 11.1.24; 11.1.25; 11.2.9 а); 11.2.11; 11.3.12; 11.5.3.
Бажаю успіху!

вівторок, 15 листопада 2016 р.

ДЗ-11-2 (індуктивність)

Індуктивність. ЕРС самоіндукції
на вівторок 22.11.2016 р.

Завдання виконати в тоненьких зошитахТижневе домашнє завдання з фізики

пʼятниця, 11 листопада 2016 р.

ДКР №8


Домашня Контрольна Робота №8
на суботу 19.11.2016 р.


Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


11.1.1; 11.1.2; 11.1.6; 11.1.7; 11.1.8 а); 11.1.8 б); 
11.1.13; 11.1.14; 11.1.15; 11.2.1; 11.2.3; 11.2.4.
Бажаю успіху!

вівторок, 8 листопада 2016 р.

ДКР №7


Домашня Контрольна Робота №7
на суботу 12.11.2016 р.


Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5; 10.1.6; 
10.1.7; 10.1.8; 10.1.11; 10.1.14; 10.1.15; 10.2.1.Бажаю успіху!

понеділок, 7 листопада 2016 р.

Магнітне поле (вправи)

 Магнітне поле прямолінійного провідника зі струмом

вправа 1


Магнітне поле безмежного провідника зі струмом
субота, 5 листопада 2016 р.

Магнітне поле

Про магнітне поле
варто знати

Лінії вектора магнітної індукції


1. Принцип суперпозиції полів:
Магнітна індукція результуючого поля, створюваного декількома струмами (або зарядами, що рухаються), рівна геометричній (векторній) сумі магнітних індукцій, створюваних кожним струмом окремо. 

 

2. Застосування закону Біо-Савара-Лапласа до розрахунків магнітних полів. 

а) Магнітне поле прямого струму: 

середа, 2 листопада 2016 р.

Електромагнітна індукція

Електромагнітна індукція. Правило Ленца

Повторюємо вивчене на уроці

Майкл Фарадей - благодійник людства №1

Явищем електромагнітної індукції називається виникнення електричного струму в замкненому контурі при зміні магнітного потоку через цей контур.

Це явище було відкрите Фарадеєм у 1831 році. 
Він встановив закон, згідно якому е.р.с. індукції, що виникає в контурі, дорівнює швидкості зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену цим контуром:


Досліди показують, що індукційний струм, створений в замкнутому контурі при зміні магнітного потоку, завжди направлений так, що створене ним магнітне поле, протидіє зміні магнітного потоку, який зумовлює індукційний струм.

Це твердження називають правилом Ленца (1833 р.).

вівторок, 1 листопада 2016 р.

ДКР №6

Домашня Контрольна Робота №6
на середу 9.11.2016 р.Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
9.2.1; 9.2.2; 9.2.; 9.2.7; 9.2.10; 9.2.11
9.2.13; 9.2.15 а); 9.2.16;  9.4.1 а); 9.4.1 б); 9.4.2.Бажаю успіху!

неділя, 30 жовтня 2016 р.

Магнітне поле у речовині. Магнітний потік

Магнітне поле в речовині
Повторення

Мал. 1
Парамагнетик (1) і діамагнетик (2) в неоднорідному магнітному полі

У всіх тілах, що знаходяться в магнітному полі, виникає результуючий магнітний момент. Це явище називають намагнічуванням, а відповідне тіло – магнетиком.
Магнітне поле в магнетику складається з двох частин: поля макрострумів, що течуть по провідниках, з індукцією
В0 = μ0Н  
і власного поля В´, створеного мікрострумами середовища. Індукція результуючого магнітного поля в магнетику
В = В0 + В´.

субота, 29 жовтня 2016 р.

Закон Ампера, сила Лоренца

Магнітне поле
Повторення

Закон Ампера


Нехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:
або, в скалярній формі,
де α – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля. Силу, що діє на провідник зі струмом скінченної довжини, знаходять інтегруванням по всій довжині провідника: 
Зокрема, для прямолінійного провідника в однорідному магнітному полі:

пʼятниця, 28 жовтня 2016 р.

Магнітне поле

Магнітне поле
Повторення

Магнітне поле постійного магніту та котушки зі струмом
Більше як 2000 років тому була відкрита властивість магнітної стрілки орієнтуватись вздовж земного меридіана. Кінець стрілки, повернутий на північ, дістав назву північного магнітного полюса, а протилежний – південного. Було також відкрито взаємодію полюсів – притягання різнойменних та відштовхування однойменних.
У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом, а Ампер – взаємодію паралельних струмів і висунув гіпотезу про те, що магнітні поля створюються струмами, тобто рухомими електричними зарядами.
В магнетизмі всі струми поділяються на макроструми, що зумовлені напрямленим рухом вільних носіїв (електронів, дірок, іонів), і мікроструми, що зумовлені рухом електронів в атомах і молекулах; саме мікроструми створюють магнітні поля постійних магнітів. Отже, магнітне поле – особливий вид матерії, що створюється рухомими електричними зарядами (струмами) і діє на рухомі заряди, провідники зі струмом та постійні магніти.

середа, 26 жовтня 2016 р.

ДКР №5

Домашня Контрольна Робота №5
на середу 2.11.2016 р.

 
Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!


9.1.1; 9.1.2; 9.1.5 ; 9.1.6; 9.1.7 а); 9.1.7 б)
9.1.8; 9.1.9; 9.1.10;  9.2.3; 9.2.4; 9.2.6.

 
Бажаю успіху!

пʼятниця, 21 жовтня 2016 р.

субота, 15 жовтня 2016 р.

ДКР "ОСІНЬ"

Домашня Контрольна Робота "ОСІНЬ-1"
на вівторок 25.10.2016 р.
  Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
 
8.3.16; 8.3.34; 8.3.35; 8.3.36; 8.3.39; 8.3.40; 
 8.3.41; 8.3.44; 8.3.45; 8.3.46; 8.3.47; 8.3.48.
 
Бажаю успіху!
 
 
 
Домашня Контрольна Робота "ОСІНЬ-2" 
на вівторок 25.10.2016 р.
  Завдання здати до першого уроку на окремих скріплених листочках!
 
8.4.1 в); 8.4.2; 8.4.6; 8.4.7; 8.4.8; 8.4.9; 
 8.4.12; 8.4.15; 8.4.18 а); 8.4.19; 8.4.20; 8.4.21.
 
Бажаю успіху!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...