четвер, 27 серпня 2015 р.

;0

Першого вересня на навчання
 
Закінчилось літо... Скоро День знань. 

На перших уроках фізики потрібно: 
- здати виконані Домашні Контрольні Роботи; 
- здати вирощені кристали; 
- повторити навчальний матеріал по темах Закони збереження та Динаміка обертового руху, підготовившись до підсумкової контрольної роботи з даних тем.
Увага!
Задачі (номери, але не всі :-)) з ДКРок, до яких є багато запитань можна написати в коментарях. Постараюсь допомогти з розв'язками...

Бажаю успіху!

понеділок, 10 серпня 2015 р.

ІОАА 2015

IX Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики  
26 липня - 4 серпня 2015 року м. Магеланг (Центральна Ява, Індонезія)На відкритті
Цього року в олімпіаді взяли участь 210 учасників, які сформували 45 команд з 41 держави світу. Команда України мала у своєму складі  п’ять учасників, які вибороли три бронзові нагороди та дві почесні грамоти за четверте місце.
Почесну грамоту  за четверте місце отримала Бажан Наталя, учениця 10-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Під час олімпіади учні виконували завдання спостережного, теоретичного турів та туру, присвяченому обробці та аналізу астрономічних даних (практичний). 

вівторок, 4 серпня 2015 р.

Інтернетка-2015 (ІІ)

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики
ІІ (заочний) тур
2015 рік
  10-й клас

Шановні десятикласники!
Перед Вами завдання інтернет-олімпіади з фізики для учнів 10-х класів.
Необхідно підготовити розв'язки цих 5-ти задач в електронному вигляді та відіслати за адресою
http://osvitaodessa.org/?mod=internet_olimp
Переможці заочного туру запрошуються на очний, переможці очного - отримають персональне запрошення на Всеукраїнську олімпіаду з фізики!
Розв'язують задачі учні, котрі мають річні оцінки з фізики 10-12 обов'язково (дівчат це не стосується), інші по бажанню.

Бажаю УСПІХУ!1. Барон Мюнхгаузен має легкий еластичний джут довжиною  l = 5 м та жорсткістю k = 50 Н/м, а також три однакових важка масою т = 10 кг кожний. Барон стверджує, що може розрізати джгут на три частини та підвісити важки до стелі за частини джгута так, щоб вони висіли на відстані метра один від одного       (по вертикалі). На які саме частини повинен барон розрізати джгут, щоб успішно провести експеримент і довести свою правоту? Сталу g вважати рівною 10 Н/кг.

У барона Мюнхгаузена есть лёгкий эластичный жгут длиной l = 5 м и жёсткостью k = 50 Н/м, а также три одинаковых груза массой m = 10 кг каждый. Барон утверждает, что может разрезать жгут на три части и подвесить грузы  к потолку за части жгута так, чтобы они висели на расстоянии метра друг от друга (по вертикали). На какие именно части должен барон разрезать жгут,  чтобы успешно провести эксперимент и доказать свою правоту?  Постоянную  g считать равной 10 Н/кг.
         
 2. З океанського лайнера довжиною 150 м, який  рухається із швидкістю 36 км/год,  прямо по курсу побачили човен з людьми з судна, яке потерпіло аварію.    З середини лайнера на воду був спущений катер, який попрямував до човна зі швидкістю 72 км/год. Від носу лайнера до човна катер пройшов 3 км. Зупинившись біля човна на 1 хв та взявши потерпілих біду, катер пішов назад з тією ж швидкістю, та причалив у тому ж місці лайнера,де був спущений на воду. Визначити відстань, яку пройшов лайнер за весь час руху катера від моменту відплиття до повернення катера до лайнера. Побудувати графік залежності швидкості катера відносно лайнера від часу з моменту відплиття до причалювання. Швидкість катера під час руху вважати постійною.

С океанского лайнера длиной 150 м, движущегося со скоростью 36 км/ч, прямо по курсу была обнаружена лодка с людьми с потерпевшего бедствие судна.    С середины лайнера на воду был спущен катер, который направился к лодке  со скоростью 72 км/ч. От носа лайнера до лодки катер прошел 3 км. Остановившись       у лодки на 1 мин и взяв потерпевших бедствие, катер пошел обратно с той же скоростью и причалил в том же месте лайнера, где был спущен на воду. Определить расстояние, которое прошел лайнер за все время движения катера от момента отплытия до возвращения катера к лайнеру. Построить график зависимости скорости катера относительно лайнера от времени с момента отплытия   до причаливания. Скорость катера во время движения считать постоянной.
         
3. У кімнаті з температурою повітря 20ºС знаходиться невелика каструля з гарячою водою при температурі 80ºС.  У воду опускають чайну ложечку кімнатної температури. Ложечка повністю занурюється у воду. Намалюйте на одному графіку як залежать  температури ложечки та води від часу від моменту занурення ложечки у воду до встановлення теплової рівноваги цих тіл з повітрям в кімнаті. Відповідь обґрунтуйте.

В комнате с температурой воздуха 20°C находится небольшая кастрюля с горячей водой при температуре 80°C. В воду опускают чайную ложечку комнатной температуры. Ложечка полностью погружается в воду. Нарисуйте на одном графике как зависят температуры ложечки и воды от времени  с момента погружения ложечки в воду до установления теплового равновесия этих тел  с воздухом в комнате. Ответ обоснуйте.
         4. Амперметр,вольтметр та резистор включені за двома схемами (а і б). Струм, який тече через амперметр у першому випадку І1 = 1,96 А,   у другому   І2 = 2,06 А. Напруги на вольтметрі U1 = 50,00 В та  U2 = 49,6 В. Знайдіть опори  резистора, амперметра і вольтметра. Напругу на клемах вважати постійними.
Амперметр, вольтметр и резистор включены по двум схемам (а и б). Ток, текущий  через амперметр в первом случае І1 = 1,96 А,  во втором –  І2 = 2,06 А.   Напряжения  на  вольтметре U1 = 50,00 В  и U2 = 49,6 В. Определить сопротивления резистора, амперметра и вольтметра. Напряжение на клеммах считать постоянным.
         
 5. Розробіть спосіб нанесення сліду олівця на скло та методику визначення товщини нанесеного шару. 
Вивчіть зміну лінійного опору (опір одиниці довжини резистора) від товщини сліду грифеля олівця.

Разработайте способ нанесения следа грифелем карандаша на стекло и методику определения толщины нанесенного слоя.   
Изучите изменения линейного сопротивления (сопротивление единицы длины резистора) от толщины следа грифеля  карандаша
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...