субота, 30 листопада 2013 р.

Похила площина

Поняття похилої площини

 
        Обчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.

Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

 При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).

Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи
і = h/b = tgα.


вівторок, 26 листопада 2013 р.

Експериментальні задачі

Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування
Ознайомитись з конспектом уроку, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.

понеділок, 25 листопада 2013 р.

ДКР №7

Домашня Контрольна Робота №7

на вівторокУвага!
  • ДКР №7 здати у вівторок до першого уроку.
  • Задачі оформити згідно вимог.

неділя, 24 листопада 2013 р.

Рух рідин

Рівняння неперервності: задача
Ознайомитись із новою задачею, опрацювати її розв'язок та переписати в зошит з лекцій.Бажаю успіху!субота, 23 листопада 2013 р.

Олімпіада з фізики 2013-2014.

 Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики. 2013-2014 н.р., II-й етап

м. Львів 2012

*8-й клас*

Спробуй свої сили. Якщо не виходить, то ознайомся із розв'язками.
Вакуумний аеростатДещо про збільшення підіймальної силиЧому не будують вакуумних аеростатів чи дирижаблів?  
Адже відомо, що чим легшим газом заповнено кулю, тим більша у неї підіймальна сила. Справді, при сталому об’ємі V аеростата архімедова сила Fa = ρпgV залишається сталою, а сила тяжіння газу mгg = ρгgV буде тим меншою, чим менша густина газу. Тоді підіймальна сила 

Fп = ρпgV ρгgV = (ρп  -ρг)gV

буде тим більша, чим менша густина газу. Саме з цієї причини аеростати та дирижаблі заповнюють гелієм або воднем. Але чому тоді не будують вакуумних аеростатів та дирижаблів, адже в цього літаючого засобу підіймальна сила буде найбільшою?Причин, по яких досі не реалізовано цей проект є дві.


пʼятниця, 22 листопада 2013 р.

Закон Архімеда

Закон Архімеда для газів
Парад "повітряних куль".
  Повітря, як і вода, також створює виштовхувальну силу. Сила Архімеда, яка діє на тіло з боку газової оболонки Землі, може бути обчислена за формулою:
Fa = ρповgV,
де ρпов – густина повітря, V – об’єм тіла.
 Величина цієї сили є малою, наприклад, до тіла людини масою 70кг величина прикладеної сили Архімеда становить лише . Але навіть такої мізерної величини було достатньо братам Монгольфє, щоб створити більше 2-х століть тому апарат легший за повітря – літаючу «повітряну кулю».

понеділок, 18 листопада 2013 р.

ДКР №6

Домашня Контрольна Робота №6

на вівторок


  • ДКР №6 здати у вівторок до першого уроку.
  • Задачі оформити згідно вимог.

субота, 16 листопада 2013 р.

Атмосфера

Склад атмосфери та її маса 

Вигляд газової оболонки Землі з космосу
  Відомо, що вже тривалий проміжок часу склад атмосфери Землі є стабільний, попри найрізноманітніші старання людини його змінити: 78% азоту, 21% кисню та  0,9% аргону. Правда, ще є невеликі домішки вуглекислого газу, водяної пари та крихітна частка неону, гелію, криптону, озону та водню. Вміст інших газів є доволі незначний. Склад атмосфери визначається геологічною історією планети, а також тим, що всі гази атмосфери повинні знаходитись в хімічній рівновазі один з одним, з океанами та з речовиною земних порід.

Звідки в атмосфері Землі взявся кисень? Він не є складовою частиною вулканічних газів.  
Головне джерело цього життєво важливого для людства газу – рослинність. 
 Хлорофіл рослин під дією сонячних променів переробляє вуглекислоту, поповнюючи киснем газову оболонку Землі.
Яка маса нашої атмосфери? 

понеділок, 11 листопада 2013 р.

четвер, 7 листопада 2013 р.

Гідростатичний тиск (задача)

Гідростатичний тиск. Сила тиску
Задача на новий матеріал

Так слід оформляти задачі з фізики!


понеділок, 4 листопада 2013 р.

ДЗ

ДЗ на суботу (готуємось до ЗАЛІКУ)

О-119; О-122; О-123; О-124; О-125; О-126; О-129; 
О-130; О-131; О-132; О-133; О-134; О-135; О-136.

Завдання оформити в зошиті для практичних робіт на суботу.


Залік

Готуємось до ЗАЛІКУ


Запитання на залік №2
Субота 10.11.2013

1. Сила (характеристики, способи вимірювання, одиниці вимірювання).
2. Маса (властивості; одиниці вимірювання; способи визначення).
3. Момент сили. Плече сили. Одиниці вимірювання.
4. Закон Всесвітнього тяжіння. Властивості гравітаційних сил.
5. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння (формула та залежність).
6. Інертність. Інерція. Закон інерції. Центр інерції (центр мас).
7. Сила пружності. Закон Гука.
8. Вага тіла.
9. Сили тертя. Сили опору.
10. Закони Ньютона.
11. Умова рівноваги твердого тіла. Види рівноваги.

До здачі теоретичного матеріалу готуємось:
  • використовуючи конспект лекцій;
  • підручник Фізика - 8;
Пам'ятай: все у тебе вийде тому, що все у твоїх руках!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...