вівторок, 29 липня 2014 р.

Карпати, Бориня 2014


Літо з "розумом"
З 25 червня до 08 липня 2014 року на базі Боринського професійного ліцею працювала літня профільна школа природничого напрямку для обдарованих учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Участь у роботі школи взяли 45 учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, біології, фізики, хімії, географії, економіки. З нашого 8 (тепер уже 9-го) А класу отримали запрошення троє найкращих учнів:

1. Бажан Наталя (астрономія та фізика),
2. Чорний Ілля (фізика),
3. Білоус Тарас (географія - (на жаль з фізики місць більше не було)).

середа, 16 липня 2014 р.

Інтернетка-2014 - 2

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики
ІІ (заочний) тур
2014 рік
9 клас
Шановні дев'ятикласники!
Перед Вами завдання інтернет-олімпіади з фізики для учнів 9-х класів .
Необхідно підготовити розв'язки цих 5-ти задач в електронному вигляді та відіслати за адресою
http://osvitaodessa.org/?mod=internet_olimp
 
 

               1. У посудині, до якої налито дві рідини – вода та гас, плаває пластмасовий кубик. При цьому дві грані кубика горизонтальні. Кубик повністю занурений у рідину. Густина пластика ρп = 0,9 г/см3. Для того щоб занурити цей кубик повністю у воду так, щоб верхня грань булла на межі розділу двох рідин, необхідно виконати роботу А = 25 мДж. Чому дорівнює довжина ребра кубика? Силу тертя кубика об рідину не враховувати.
В сосуде, в котором налиты две жидкости – вода и керосин, плавает пластмассовый кубик. При этом две грани кубика горизонтальны. Кубик полностью погружен в жидкость. Плотность пластика ρп = 0,9 г/см3. Для того чтобы погрузить этот кубик полностью в воду так, чтобы верхняя грань оказалась на границе раздела двух жидкостей, необходимо совершить работу А = 25 мДж. Чему равна длина ребра кубика? Силу трения кубика о жидкость не учитывать.
                2. З якою найбільшою швидкістю може йти людина під дощем, щоб краплі дощу не падали на ноги, якщо він тримає парасольку на висоті h = 2 м і край парасольки виступає вперед на а = 0,3 м. Вітру немає; швидкість крапель v =8 м/с.
С какой наибольшей скоростью может идти человек под дождем, чтобы капли дождя не падали на ноги, если он держит зонт на высоте h = 2 м и край зонта выступает вперед на а = 0,3 м. Ветра нет; скорость капель v =8 м/с.
                3. До ртутного термометра на рівні поділки tx = 30°С прикріплений маленький нагрівач, температура якого підтримується постійною та рівною 500° С (див. мал.). Через деякий час стовпчик ртуті проходить через поділку t0 = 20°С із швидкістю vo= 0,1град/с. Знайдіть, через який час температура ртуті досягне 26°С, вважаючи теплопровідність ртуті набагато більшою за теплопровідність скла. Теплоємністю скла можна знехтувати, а тепловий потік від нагрівача до ртуті вважати пропорційним різниці температур.

К ртутному термометру на уровне деления tx = 30°С прикреплен маленький нагреватель, температура которого поддерживается постоянной и равной 500° С (см. рис.). Через некоторое время столбик ртути проходит через деление t0 = 20°С со скоростью vo= 0,1град/с. Найдите, через какое время температура ртути достигнет 26°С, считая теплопроводность ртути во много раз большей чем теплопроводность стекла. Теплоемкостью стекла можно пренебречь, а тепловой поток от нагревателя к ртути считать пропорциональным разности температур.
               4. Яка видержка потрібна при фотографуванні креслення з лінійним збільшенням K1, якщо при фотографуванні із збільшенням K2 встановлюється видержка t2?
Какая выдержка нужна при фотографировании чертежа с линейным увеличением K1, если при фотографировании с увеличением K2 устанавливается выдержка t2?
                5.  Налийте у скляний тонкостінний стакан добре прокип’ячену воду при температурі 70°С.  Зверху стакан закрийте пінопластовою кришечкою                        з термометром.
1. Проведіть вимірювання зміни протягом часу температури води у стакані при її охолодженні. Побудуйте графік отриманої залежності.
2. Додайте невелику кількість кухонної солі у гарячу воду та знову проведіть дослідження, як і у пункті 1.

3. Проведіть серію вимірювань для різних концентрацій солі.
4. Розробіть методику, яка дозволяє знайти залежність питомої теплоємності сольового розчину від його концентрації.
5. Поясніть отримані результати.
Налейте в стеклянный тонкостенный стакан хорошо прокипяченную воду при температуре 70°С. Сверху стакан закройте пенопластовой крышечкой с термометром
1. Проведите измерения изменения с течением времени температуры воды в стакане при ее охлаждении. Постройте график полученной зависимости.
2. Добавьте небольшое количество поваренной соли в горячую воду и вновь проведите исследования, как и в пункте 1.
3. Проведите серию измерений для различных концентраций соли .
4. Разработайте методику, позволяющую найти зависимость удельной теплоемкости солевого раствора от его концентрации.
5. Поясните полученные результаты.

 
P.S. Читаємо обов'язково російський варіант, а потім український, і лише після цього прагнемо розв'язати задачі.
 
БАЖАЮ УСПІХУ!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...