неділя, 7 грудня 2014 р.

***

Домашня Контрольна Робота "ЗИМА"


Завдання 
ДКР "ЗИМА" виставлено на сторінці 
Здати на окремих СКРІПЛЕНИХ листочках 13.01.2015 р.

вівторок, 25 листопада 2014 р.

понеділок, 24 листопада 2014 р.

Олімпіада 2014/2015

Районна (міська) олімпіада з фізики


У    неділю, 23.11.14 р. пройшла районна олімпіада з фізики для звичайних шкіл (не профільних, ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики). Пропоную ознайомитись із завданнями 8-го, 9-го та 10-го класів, які по-можливості потрібно розв'язати.
м. Львів


середа, 19 листопада 2014 р.

До олімпіади з фізики

Готуючись до олімпіади

Вам запропоновано 10 задач, котрі пропонувалися на різних олімпіадах. Кращі учні повинні розв'язати ці задачі. В процесі розв'язання зверніть увагу на їх складність та проаналізуйте можливість самому отримати правильний розв'язок.

 

пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

Ядерна фізика

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
(Ядерна фізика)

Ядерна реакція 

Явище радіоактивності було відкрито в 1896 році французьким фізиком А. Беккерелем, який виявив, що солі урану випускають невідоме випромінювання, здатне проникати через непрозорі для світла перешкоди й викликати почорніння фотоемульсії. Через два роки М. Складовська - Кюрі та П. Кюрі виявили радіоактивність торія й відкрили два нові радіоактивні елементи – полоній і радій.

У наступні роки дослідженням природи радіоактивних випромінювань займалися багато фізиків, у тому числі Е. Резерфорд і його учні. Було з'ясовано, що радіоактивні ядра можуть випускати частки трьох видів: позитивно, негативно заряджені й нейтральні. Ці три види випромінювань були названі α-, β- і γ-випромінюваннями

У магнітнім полі α- і β-промені відхиляються в протилежні боки, причому β-промені відхиляються значно більше. В магнітнім полі γ-промені  взагалі не відхиляються.

Мал. 1 Схема досліду по виявленню α-, β- і γ-випромінювань. К – свинцевий контейнер, П – радіоактивний препарат, Ф – фотопластинка, В – магнітне поле

вівторок, 11 листопада 2014 р.

Олімпіада

Олімпіада з фізики
Заочний тур
 

1. Завдання необхідно виконати до 20-го листопада.
2. Задачі оформити згідно правил.
3. Учні, котрі не здали заочний тур не допускаються до очного.
 

Атомне ядро

Атомне ядро. Енергія зв'язку ядра


1. Атомне ядро

За сучасними вимірами, позитивний заряд протона дорівнює елементарному заряду e = 1,60217733·10–19 Кл, тобто рівний по модулю негативному заряду електрона. У цей час рівність зарядів протона й електрона перевірено з точністю 10–22. Такий збіг зарядів двох несхожих одна на одну часток викликає подив і залишається однією з фундаментальних загадок сучасної фізики.

Маса протона дорівнює mp = 1,67262∙10–27 кг. У ядерній фізиці масу частки часто виражають в атомних одиницях маси (а.о.м.), яка дорівнює 1/12 маси атома вуглецю з масовим числом 12:

1 а.о.м. = 1,66057·10–27 кг.

Отже, mp = 1,007276 а.о.м. У багатьох випадках масу частки зручно виражати в еквівалентних значеннях енергії відповідно до формули  

E = mc2.  

Тому що 1 еВ = 1,60218·10–19  Дж, в енергетичних одиницях маса протона дорівнює 938,272331 МеВ.

понеділок, 10 листопада 2014 р.

Атомна фізика. Вступ

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора


конспект-тези

 

1. Ядерна модель атома.


Відкриття складної будови атома - найважливіший етап становлення сучасної фізики, який позначився на ньому та її наступному розвитку. У процесі створення теорії будови атома, яка пояснила атомні спектри, відкрито нові закони руху мікрочастинок - закони квантової механіки. 

Не відразу вчені дійшли правильного розуміння будови атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів. Ці результати отримано М. Фарадеєм 1833 року під час вивчення законів електролізу. 1897 року Дж. Томсон у результаті експериментів з вивчення електричного розряду в розріджених газах явища фотоефекту відкрив електрон. Він виміряв важливу характеристику цієї частинки - питомий заряд
e/m = 1,76·10-11 Кл/кг. 

Американський фізик Міллікен 1909 року дуже точно виміряв заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і дорівнює: 
e = – 1,6·10-19 Кл.

Маса електрона є приблизно в 2000 разів меншою за масу одного з найлегших атомів - атома водню - і дорівнює 
me = 9,1·10-31 кг. 

четвер, 6 листопада 2014 р.

Залік +Т.А. - результатиМагнітне поле.
Залік + тематична робота (попередні результати)


Тематична  робота 


Залік

понеділок, 3 листопада 2014 р.

ДКР №5

на вівторок
9-А  клас:  ДКР 5;  Савченко

8.3.13; 8.3.17;  8.3.18; 8.3.32; 8.3.40;  8.3.48*; 9.2.14*; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 11.1.1; 11.1.2.
Збірник:
   "ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ. Учебное пособие. Под ред. О.Я.Савченко."

середа, 29 жовтня 2014 р.

Якісні задачі по магнетизму

30 якісних задач по магнетизму для 9-го класу

Готуючись до заліку
1.  Через складений удвоє гнучкий провід пропускають постійний електричний струм. Як поводитиметься при цьому провідник?

2.  Як взаємодіють між собою провідники, котрі живлять тролейбус третього маршруту?


До задачі 2
3.  В що перетворить блискавка громовідвід, виготовлений з трубки, після прямого влучання? Чому?

4.  Чи стала густина струму в усіх точках поперечного перерізу суцільного провідника зі сталим струмом?

5.  Як поводитиметься в магнітному полі Землі виток з великим струмом, підвішений на: а) екваторі, б) на полюсі?

6.  Чи деформується соленоїд, якщо по ньому пропускати струм? Відповідь пояснити.

вівторок, 28 жовтня 2014 р.

ДКР №4

9-А  клас:  ДКР 4;  Савченко
на вівторок
8.1.1 а); 8.1.2;  8.3.1;  8.3.5;  8.3.11; 8.3.28;
8.3.30;  8.3.37;  9.1.1;  9.1.2; 10.1.4;  10.2.1.
Збірник:

Магнітне поле у речовині. Магнітний потік

Магнітне поле в речовиніМал. 1
Парамагнетик (1) і діамагнетик (2) в неоднорідному магнітному полі.

  У всіх тілах, що знаходяться в магнітному полі, виникає результуючий магнітний момент. Це явище називають намагнічуванням, а відповідне тіло – магнетиком.

Магнітне поле в магнетику складається з двох частин: поля макрострумів, що течуть по провідниках, з індукцією
В0 = μ0Н  

і власного поля В´, створеного мікрострумами середовища. Індукція результуючого магнітного поля в магнетику
В = В0 + В´.
В молекулах речовини циркулюють замкнені струми; кожен такий струм має магнітний момент; у відсутності зовнішнього магнітного поля молекулярні струми, внаслідок теплового руху молекул, орієнтовані хаотично і створене ними середнє поле дорівнює нулю. У зовнішньому полі магнітні моменти молекул орієнтуються переважно вздовж напрямку В0  (в деяких речовинах, так званих діамагнетиках, – проти зовнішнього поля), внаслідок чого речовина намагнічується. 

Кількісною характеристикою намагнічування речовини є вектор намагнічування (J), рівний векторній сумі магнітних моментів Pmi усіх молекул в одиниці об’єму речовини:

понеділок, 27 жовтня 2014 р.

Закон Ампера, сила Лоренца

Магнітне поле
Закон Ампера

Магнітне поле
Нехай у магнітному полі з індукцією В  знаходиться лінійний елемент струму Idl. На цей елемент з боку поля діє сила, величина і напрямок якої визначаються законом Ампера:


або, в скалярній формі:де α – кут між напрямком струму в провіднику і напрямком магнітного поля. 
Силу, що діє на провідник зі струмом скінченної довжини, знаходять інтегруванням (сумуванням) по всій довжині провідника: 

середа, 22 жовтня 2014 р.

ВІТАЮ!
Вітаю ученицю 9-А класу

Наталю Бажан

із завоюванням бронзової медалі на
XIX  міжнародній астрономічній олімпіаді 

котра відбувалась у містах

Bishkek - Cholpon-Ata (Kyrgyzstan), October 12-21, 2014.


lehrer


вівторок, 21 жовтня 2014 р.

9 клас; ДКР №3


ДКР №3 (магнітне поле)

ДКР №3 здати у вівторок 28.10.2014р.Бажаю успіху!
lehrer

четвер, 9 жовтня 2014 р.

Магнітне поле

Магнітне поле. Вступ

 Силові лінії магнітного поля двох постійних магнітів.
 
Більше як 2000 років тому була відкрита властивість магнітної стрілки орієнтуватись вздовж земного меридіана. Кінець стрілки, повернутий на північ, дістав назву північного магнітного полюса, а протилежний – південного. Було також відкрито взаємодію полюсів – притягання різнойменних та відштовхування однойменних.
 
У 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом, а Ампер – взаємодію паралельних струмів і висунув гіпотезу про те, що магнітні поля створюються струмами, тобто рухомими електричними зарядами.
 
В магнетизмі всі струми поділяються на макроструми, що зумовлені напрямленим рухом вільних носіїв (електронів, дірок, іонів), і мікроструми, що зумовлені рухом електронів в атомах і молекулах; саме мікроструми створюють магнітні поля постійних магнітів. Отже, магнітне поле – особливий вид матерії, що створюється рухомими електричними зарядами (струмами) і діє на рухомі заряди, провідники зі струмом та постійні магніти. 
 
 
Магнітне поле постійного магніту та котушки зі струмом.

понеділок, 29 вересня 2014 р.

Громовиця

Громовиця


Громовиця - іскровий розряд
Мало що в цьому світі може викликати в людини одночасно відчуття страху і захоплення, панічної боязні та величі. Все це про блискавку – гігантську електричну іскру, котра може сягати декількох кілометрів довжини, струми в якій доходять до 100 000 А, а напруги між хмарою та землею перед її виникненням дорівнюють 1 000 000  кВ. Тривалість розряду мала, тому і загальний заряд, котрий переносить блискавка, як правило, невеликий (0,1-10 Кл). 
 

неділя, 28 вересня 2014 р.

Коронний розряд

Вогні святого Ельма
    Готуємось до заліку
    
Електричний струм, котрий проходить в газах, назвають газовим розрядом. 
При кімнатних температурах молекули газу (наприклад, повітря) лишаються нейтральними, носіїв струму немає, а отже газ є діелектриком. Для того, щоб перевести газ в розряд провідників необхідно його іонізувати, тобто перетворити частину його молекул на іони та електрони. Цього досягають шляхом 
  • нагрівання, 
  • опроміненням потоком заряджених частинок, 
  • опроміненням ультрафіолетом або 
  • Х- променями.
Газовий розряд поділяють на самостійний та несамостійний, розрізняючи при цьому наступні типи самостійного газового розряду: 

  1. тліючий газовий розряд;
  2. іскровий газовий розряд;
  3. коронний газовий розряд;
  4. дуговий газовий розряд.   

вівторок, 23 вересня 2014 р.

Потужність

Максимальна потужність у зовнішньому коліЕлементи схем на рис.1 називають: джерело живлення.

рис.1Обов"язковою умовою реального джерела є наявність у нього внутрішнього опору, причиною якого є будова, структура даного електричного елементу. Ідеальним вважають джерело з внутрішнім опором r = 0.  

Розв"яжемо наступну задачу:
При якому значенні R потужність у зовнішньому колі буде максимальною (рис.1 )?
рис.2

неділя, 21 вересня 2014 р.

Електрика. Залік Теми, котрі необхідно опрацювати до заліку
1.Електричне поле та його характеристики.

2.Закон Кулона. Властивості кулонівських сил.

3. Електричний струм ( носії, умови існування, характеристики струму, джерела струму, напрям струму,   дії струму…).

4. Електричний струм в металах.

5. Вимірювання струму та напруги. Шунтування. Додатковий опір.

6. Закон Ома (4 формулювання).

7. Опір.

8. Закони зєднання провідників.

9. Робота та потужність електричного струму.

10. Розрахунок опору електричних кіл. Симетрія.

11. Місток Уінстона.

12. Правила Кірхгофа.

13. «Чорний ящик». Перетворення «зірочка» - в «трикутник».

четвер, 18 вересня 2014 р.

Закон Ома

 Чотири формулювання закону Ома

Одним із найвідоміших законів фізики є, безперечно, закон Ома. Цей закон часто зустрічається як в народних прислів"ях так і в численних кросвордах. Напевне, у 1826 р. Г.Ом експериментально встановивши співвідношення між струмом та напругою навіть і не здогадувався про цю славу. Проте не всі пам"ятають про чотири різних формулювання цього закону для електричних кіл із постійним струмом.

 1. Закон Ома для однорідної ділянки кола.
Сила  струму І в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі, яку прикладено до ділянки і обернено пропорційна характеристиці ділянки, яку називають електричним опором провідника ( рис. 1 ).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...