пʼятниця, 27 грудня 2013 р.

ДКР "ЗИМА"Домашня Контрольна Робота "ЗИМА"
на вівторок 14.01.2014
Бажаю Успіху!
 

субота, 7 грудня 2013 р.

ДКР №8

Домашня Контрольна Робота №8
на вівторок 17.12.2013
 

Увага!
 • ДКР №8 здати у вівторок до першого уроку.
 • Задачі оформити згідно вимог.
субота, 30 листопада 2013 р.

Похила площина

Поняття похилої площини

 
        Обчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.

Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

 При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).

Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи
і = h/b = tgα.


вівторок, 26 листопада 2013 р.

Експериментальні задачі

Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування
Ознайомитись з конспектом уроку, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.

понеділок, 25 листопада 2013 р.

ДКР №7

Домашня Контрольна Робота №7

на вівторокУвага!
 • ДКР №7 здати у вівторок до першого уроку.
 • Задачі оформити згідно вимог.

неділя, 24 листопада 2013 р.

Рух рідин

Рівняння неперервності: задача
Ознайомитись із новою задачею, опрацювати її розв'язок та переписати в зошит з лекцій.Бажаю успіху!субота, 23 листопада 2013 р.

Олімпіада з фізики 2013-2014.

 Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики. 2013-2014 н.р., II-й етап

м. Львів 2012

*8-й клас*

Спробуй свої сили. Якщо не виходить, то ознайомся із розв'язками.
Вакуумний аеростатДещо про збільшення підіймальної силиЧому не будують вакуумних аеростатів чи дирижаблів?  
Адже відомо, що чим легшим газом заповнено кулю, тим більша у неї підіймальна сила. Справді, при сталому об’ємі V аеростата архімедова сила Fa = ρпgV залишається сталою, а сила тяжіння газу mгg = ρгgV буде тим меншою, чим менша густина газу. Тоді підіймальна сила 

Fп = ρпgV ρгgV = (ρп  -ρг)gV

буде тим більша, чим менша густина газу. Саме з цієї причини аеростати та дирижаблі заповнюють гелієм або воднем. Але чому тоді не будують вакуумних аеростатів та дирижаблів, адже в цього літаючого засобу підіймальна сила буде найбільшою?Причин, по яких досі не реалізовано цей проект є дві.


пʼятниця, 22 листопада 2013 р.

Закон Архімеда

Закон Архімеда для газів
Парад "повітряних куль".
  Повітря, як і вода, також створює виштовхувальну силу. Сила Архімеда, яка діє на тіло з боку газової оболонки Землі, може бути обчислена за формулою:
Fa = ρповgV,
де ρпов – густина повітря, V – об’єм тіла.
 Величина цієї сили є малою, наприклад, до тіла людини масою 70кг величина прикладеної сили Архімеда становить лише . Але навіть такої мізерної величини було достатньо братам Монгольфє, щоб створити більше 2-х століть тому апарат легший за повітря – літаючу «повітряну кулю».

понеділок, 18 листопада 2013 р.

ДКР №6

Домашня Контрольна Робота №6

на вівторок


 • ДКР №6 здати у вівторок до першого уроку.
 • Задачі оформити згідно вимог.

субота, 16 листопада 2013 р.

Атмосфера

Склад атмосфери та її маса 

Вигляд газової оболонки Землі з космосу
  Відомо, що вже тривалий проміжок часу склад атмосфери Землі є стабільний, попри найрізноманітніші старання людини його змінити: 78% азоту, 21% кисню та  0,9% аргону. Правда, ще є невеликі домішки вуглекислого газу, водяної пари та крихітна частка неону, гелію, криптону, озону та водню. Вміст інших газів є доволі незначний. Склад атмосфери визначається геологічною історією планети, а також тим, що всі гази атмосфери повинні знаходитись в хімічній рівновазі один з одним, з океанами та з речовиною земних порід.

Звідки в атмосфері Землі взявся кисень? Він не є складовою частиною вулканічних газів.  
Головне джерело цього життєво важливого для людства газу – рослинність. 
 Хлорофіл рослин під дією сонячних променів переробляє вуглекислоту, поповнюючи киснем газову оболонку Землі.
Яка маса нашої атмосфери? 

понеділок, 11 листопада 2013 р.

четвер, 7 листопада 2013 р.

Гідростатичний тиск (задача)

Гідростатичний тиск. Сила тиску
Задача на новий матеріал

Так слід оформляти задачі з фізики!


понеділок, 4 листопада 2013 р.

ДЗ

ДЗ на суботу (готуємось до ЗАЛІКУ)

О-119; О-122; О-123; О-124; О-125; О-126; О-129; 
О-130; О-131; О-132; О-133; О-134; О-135; О-136.

Завдання оформити в зошиті для практичних робіт на суботу.


Залік

Готуємось до ЗАЛІКУ


Запитання на залік №2
Субота 10.11.2013

1. Сила (характеристики, способи вимірювання, одиниці вимірювання).
2. Маса (властивості; одиниці вимірювання; способи визначення).
3. Момент сили. Плече сили. Одиниці вимірювання.
4. Закон Всесвітнього тяжіння. Властивості гравітаційних сил.
5. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння (формула та залежність).
6. Інертність. Інерція. Закон інерції. Центр інерції (центр мас).
7. Сила пружності. Закон Гука.
8. Вага тіла.
9. Сили тертя. Сили опору.
10. Закони Ньютона.
11. Умова рівноваги твердого тіла. Види рівноваги.

До здачі теоретичного матеріалу готуємось:
 • використовуючи конспект лекцій;
 • підручник Фізика - 8;
Пам'ятай: все у тебе вийде тому, що все у твоїх руках!


неділя, 27 жовтня 2013 р.

ДКР №5

Домашня Контрольна Робота №5

Канікули !!! • ДКР №5 (канікули) здати у вівторок.
 • Усі задачі оформити відповідно до правил оформлення (з малюнком та короткими поясненннями).субота, 26 жовтня 2013 р.

ОлімпіадаОлімпіада, фізика, ЛФМЛ
 • Консультація: вівторок від 9.30 до 12.00.
 • Дозволяється приходити на зручний Вам час в аудиторію №301.

вівторок, 15 жовтня 2013 р.

Гравітація

Закон Всесвітнього тяжіння


 

Прояв гравітації
Відомо, довільні два масивні тіла притягуються один до одного. Це фізичне явище називається гравітацією (від лат. Gravis – важкий).

Прояв гравітації : водопади; важкість портфеля з підручниками; падіння (і як наслідок – руйнування) улюбленого горняти…

Водопад - прояв гравітації
Наскільки великими є сили гравітаційного притягання (гравітаційне відштовхування не спостерігається)? 

субота, 12 жовтня 2013 р.

ДЗ на наступний тиждень

Динаміка. Інерція. Маса.
Домашнє завдання на ВІВТОРОК

 • (Усно!) 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7;9.8; 9.9;9.10; 9.11;9.12; 9.13; 9.14; 9.15.
 • (Усно!) 10.2; 10.3; 10.6;10.9; 11.3; 11.4; 11.5; 11.15.

Динаміка. Інерція. Маса.
Домашнє завдання на СЕРЕДУ

 • (Письмово!) О-35; О-36; О-37; О-39; О-40; О-42; О-43; О-45; О-46; О-47; О-48; О-51; О-52.


Бажаю успіху!

Швидкість

Несподівано про швидкість

        
     Швидкість визначає зміну стану тіла за одиницю часу. Це конкретне фізичне поняття, яким користуються не лише у фізиці, але і в інших науках.

        У восьмому класі ми вивчали поняття швидкості (відношення переміщення до часу), середньої швидкості (відношення пройденого шляху до часу), миттєвої швидкості (швидкість в даний момент часу) а також кутової швидкості (відношення кута повороту до часу). Усі наведені поняття мають відношення до руху фізичного тіла, хоча використовують його і для інших процесів в природі (наприклад: швидкість виконання роботи, швидкість запам’ятовування, швидкість поширення в просторі фізичного поля та ін.).

        Вибір одиниці вимірювання швидкості залежить від особливостей фізичних явищ та процесів. У СІ одиницею швидкості є м/c (похідна від основних). Але на практиці використовують і інші одиниці. Швидкість різних наземних, річкових і повітряних транспортних засобів вимірюють у км/год, швидкість руху на морях та океанах вимірюють у вузлах (морська миля за годину, де морська миля (1852м) дорівнює довжині кутової мінути земного меридіану); швидкість руху космічних об’єктів вимірюють у км/с.

неділя, 6 жовтня 2013 р.

Лабораторна робота №2

Фізика. Лабораторна робота №2

для ознайомленняДату, на яку необхідно буде виконати лабораторну роботу №2, а також час здачі роботи буде повідомлено пізніше.
lehrer


неділя, 29 вересня 2013 р.

ДКР №4

Домашня Контрольна Робота №4
На суботу!!!
 • Дкр №4 здати із відповідним оформленням (кожна задача оформлена з поясненням) в суботу.
 • На першому листку ДКР-ки написати коди правильних відповідей.
 • Раджу зробити чорновий варіант розв'язку до тематичної роботи.

Бажаю успіху
lehrer

Теорема Піфагора

Теорема Піфагора
та її доведення.
Більше математики на сторінці.

пʼятниця, 27 вересня 2013 р.

Обертальний рух

Рух по колу.
Якісні задачі для підготовки до заліку.

До задачі 1
1. Чому, помітивши відмінність у періодах обертання різних ділянок дисків Сонця та Сатурна, астрономи дійшли до висновку, що ці тіла не можуть бути твердими?

2. Колесо рівномірно обертається навколо своєї осі. Побудуйте графік залежності швидкості точок колеса від відстані до осі обертання.

3. В автомобілі зчеплені між собою два зубчасті колеса з числами зубців 20 та 80 відповідно. Чи однакові швидкості мають зубці обох коліс під час обертання? Які періоди обертання коліс?

4. Як зміниться відповідь попередньої задачі, якщо між цими зубчастими колесами помістити третє колесо, котре містить 160 зубців?

неділя, 22 вересня 2013 р.

понеділок, 16 вересня 2013 р.

ДКР 2

Домашня Контрольна Робота №2

На вівторок


ДКР 2 (ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2) - це тижневе домашнє завдання, яке потрібно здати із відповідним оформленням в наступний вівторок 24.09.2013р. до першого уроку.
Бажаю успіху!
lehrerпонеділок, 9 вересня 2013 р.

субота, 7 вересня 2013 р.

Вчимо фізику вдома

Домашнє завдання
На вівторок


Домашню роботу виконати на вівторок. Розв'язки задач оформити згідно правил оформлення задач в зошиті з практичних робіт.
Бажаю успіху!
lehrer

понеділок, 2 вересня 2013 р.

З днем знань

Знову до школи!
З днем знань
Вітаю 8 - А
Закінчилась прекрасна пора року – літо. А це означає, що знову до школи. 

Шановні ВОСЬМИКЛАСНИКИ!

Щиро вітаю Вас та Ваших батьків з початком навчального року - першого (надіюсь,  що не останнього) у ЛФМЛ. Бажаю Вам міцного здоровя, впевненості у власних силах, та відвертого прагнення до нових знань.
lehrer, 2.09.2013р.
Дивовижні криві

Математичні криві у фізиці
Поговоримо про найпростіші криві, котрі часто зустрічаються при вивченні шкільного курсу фізики.
Пряма та коло.
Найбільш простими є пряма та коло, котрі, поза сумнівом, є найбільш вивченими. Найдивовижнішим для цих ліній є те, що пряма є частковим випадком кола великого радіуса.

Еліпс.
Мал. 1
Розглянемо криву, котру описує точка М так, що сума відстаней цієї точки до двох нерухомих точок F1, F2  є незмінною (мал.1). Отриману криву називають еліпсом. 
Для еліпса є справедливим (мал. 2):
F1, F2  - фокуси еліпса,
F1М + F2М = А1А2 = const, де М – довільна точка еліпса,
В1, В2, А1, А2 – вершини еліпса,
А1F2 + A2F2 = А1А2 – велика піввісь еліпса,
В1В2 – мала піввісь еліпса.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...