понеділок, 4 листопада 2013 р.

Залік

Готуємось до ЗАЛІКУ


Запитання на залік №2
Субота 10.11.2013

1. Сила (характеристики, способи вимірювання, одиниці вимірювання).
2. Маса (властивості; одиниці вимірювання; способи визначення).
3. Момент сили. Плече сили. Одиниці вимірювання.
4. Закон Всесвітнього тяжіння. Властивості гравітаційних сил.
5. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння (формула та залежність).
6. Інертність. Інерція. Закон інерції. Центр інерції (центр мас).
7. Сила пружності. Закон Гука.
8. Вага тіла.
9. Сили тертя. Сили опору.
10. Закони Ньютона.
11. Умова рівноваги твердого тіла. Види рівноваги.

До здачі теоретичного матеріалу готуємось:
  • використовуючи конспект лекцій;
  • підручник Фізика - 8;
Пам'ятай: все у тебе вийде тому, що все у твоїх руках!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...