пʼятниця, 20 лютого 2015 р.

Закони Ньютона

Динаміка. Закони Ньютона
  Ісаак Ньютон
 • Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.
 • Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.
 • Системи відліку в яких виконується закон інерції називають інерціальними системами відліку (ІСВ).
 • У всіх інерціальних системах відліку закони механіки однакові ( всі ІСВ рівноправні) – принцип відносності Галілея.
 •  

  Перший закон Ньютона:
  Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.

  Фізичний зміст першого закону Ньютона:

  закон постулює існування ІСВ, а за своєю сутністю є законом інерції.


  Другий закон Ньютона 
  (встановлений на основі узагальнення численних експериментів):

  Відношення величини сили, котра діє на тіло, до величини прискорення, яке викликане дією цієї сили, є величина стала для даного тіла. Цю величину називають інертною масою.
  FR = ma
   
  Фізичний зміст другого закону Ньютона:

  - сила, як міра взаємодії тіл, є причиною зміни руху тіл (виникнення прискорення); 
  - інертна та гравітаційні маси тіла рівні між собою. 
  Особливості другого закону Ньютона: 
  1. другий закон Ньютона виконується лише в ІСВ;

  2. другий закон Ньютона справедливий для сил любої природи;

  3. сила є причиною прискорення тіла та визначає величину та напрям цього прискорення;

  4. у випадку дії на тіло декількох сил, другий закон Ньютона записують так:

  FR = ma, де FR = F1 + F2 + F3 + … 
  -векторна сума сил, котрі діють на тіло;

  5. якщо (F = 0) → (а = 0) → (Δv = 0) → (v = const);

  Останні записи є першим законом Ньютона.  Третій закон Ньютона:
  Для довільних двох взаємодіючих тіл сила F21, з якою перше тіло діє на друге, рівна по величині і протилежна за напрямком силі F12, з якою друге тіло діє на перше
  F21 = - F12

  (сили F21, F12 додавати не можна, оскільки вони прикладені до різних тіл).


  Фізичний зміст третього закону Ньютона:


  В природі всі сили виникають парами і кожна пара сил є однієї природи.  Особливості третього закону Ньютона:


  1. сили, як міра взаємодії тіл, завжди виникають парами;

  2. сили, пов’язані третім законом Ньютона є однієї природи;

  3. сили, пов’язані третім законом Ньютона не зрівноважуються, оскільки прикладені до різних тіл;

  4. третій закон Ньютона справедливий для сил любої природи;

  5. третій закон Ньютона виконується у ІСВ.
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...